Cursuri liber alese de limba straină 2019-2020

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației oferă tuturor studenților din ciclul de licență (anii 1-4) posibilitatea de inițiere/perfecționare în cunoașterea unei limbi străine.

 

Cursurile oferite sunt:

- cursuri de LIMBA GERMANĂ PENTRU ÎNCEPĂTORI – nivel începător A1;

- cursuri de LIMBA ENGLEZĂ PENTRU COMUNICARE PROFESIONALĂ nivel B 2 / C 1 (upper intermediate / advanced).

- cursuri de LIMBA FRANCEZĂ PENTRU ÎNCEPĂTORI – nivel începător A1 și PENTRU COMUNICARE PROFESIONALĂ nivel B 2 / C 1 (intermediar / advanced).

 

Cursurile se desfășoară în semestrul al 2-lea al anului universitar 2019-2020 în module de 2 ore/săptămână.

Cursurile se desfășoară ca disciplină LIBER ALEASĂ cu taxă 60 RON (2 p.c.) care este adăugată ca disciplină la cerere (Limba străină 2) în registrul note al studentului.

Înscrierile se fac pe baza unei cereri depuse la secretariatul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației până la data de 20.02.2020.