Concurs pentru funcția de decan – Etapa finală

În urma desfășurării Concursului public pentru ocuparea funcției de decan la facultățile din UPB pentru mandatul 2020-2024, rezultatul final, validat în Senatul UPB în data de 05 Feb 2020 este:

 


În conformitate cu articolul 11 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului public de ocupare a funcției de decan la facultățile din UPB pentru mandatul 2020-2024, exercitarea mandatului pentru funcția de decan […] are loc după finalizarea actualelor mandate. Până la acea dată activitatea de conducere este asigurată de structurile și persoanele aflate în funcție […]