Depunere cereri burse 2019-2020 sem 2

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR  DE LA LICENȚĂ ȘI MASTERAT

Conform Regulamentului de acordare a burselor, studenții care au obținut medii peste 8,00 în sem. I, an universitar  2019/2020 pot să depună, sub semnătură, la secretara de an  cererile de acordare a burselor de merit gradul I şi merit gradul II, după următorul program:

  • Luni 02 martie -10,00-16,00
  • Marți 03 martie  -10,00-16,00
  • Miercuri 04 martie - 10,00-16,00

Cererile depuse în cutiile metalice nu se iau în considerare.

Studenții care nu depun cerere de bursă în intervalul menționat mai sus  iși pierd dreptul de a primi bursa.

 

Secretar șef facultate