ANUNȚ PRIVIND PLATA TAXELOR

Taxele pentru examenele restante și taxele de refacere an se pot plăti in contul RO77RNCB0723000506250319

Obligatoriu se va menționa Facultatea ETTI, anul de studii, disciplina(prescurtat) iar dacă plătitorul este o altă persoană decât studentul se va menționa pentru cine face plata.  

Dovada plății va fi depusă în cutia metalică din incinta Secretariatului

sau trimisă prin email la Secretara de an.

 

Important:

-studenții promovați care înregistreaza la începutul anului universitar maxim 2 restanțe din anii precedenți vor achita 30 lei /punct de credit

-studenții promovați care înregistreaza la începutul anului universitar mai mult de  2 restanțe din anii precedenți vor achita 50 lei /punct de credit

-studenții care refac anul de studiu vor achita 65 lei /punct de credit

Taxele de școlarizare pentru studenții admiși cu taxă se vor plăti la Casierie, cu dispoziție de plată de la Secretariat.

Secretar Șef Facultate