Program Euro 200

Conform adresei atașate, puteți accesa programul Euro 200 de achiziționare de calculatoare.

Beneficiarii pot fi studenți sub 26 de ani, cu venit pe membru de familie sub 250 lei.

Conținutul dosarului:

1. Cerere tip (model de cerere)

2. Act de identitate al studentului;

3. Certificatele de nastere si/sau ale actele de identitate, ale membrilor familiei;

4. Adeverinta de la institutiile de invatamant din care sa rezulte calitatea de elev sau
student a celorlalti frati/surori;

5. Actele doveditoare, privind veniturile brute cu caracter permanent, realizate de catre membrii familiei in luna precedenta depunerii cererii;

6. Declaratie pe propria raspundere a parintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, dupa caz, sau data personal de catre persoanele cu varstamai mare sau egala cu 18 ani, in sensul ca venitul brut lunar pe membru de familie se incadreaza in plafonul de 250 lei/luna si ca dispun de diferenta de bani pentru achizitionarea unui calculator cu o configuratie minima standard;

7. Adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant din care sa rezulte ca studentul a promovat minimum 45 de credite in anul universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, pentru toti studentii, cu exceptia studentilor din anul I

8. Veniturile potentiale provenite din valorificarea bunurilor mobile si imobile proprietate a familiei -daca este cazul

 

Documentele se trimit prin posta electronica la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ATENȚIE: Termenul limită de depunere este 17.04.2020.