Înscrieri la Programul de formare psihopedagogică pentru studenții de anul I masterat

În atenția masteranzilor UPB din anul I

Înscrieri la Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, Nivelul II

Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane (DFCD-SSU) din Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) organizează, în anul universitar 2020-2021, Programul de formare psihopedagogică Nivelul II pentru studenții programelor de masterat din UPB, care au absolvit Nivelul I al programului în cadrul studiilor de licență. Programul de formare psihopedagogică, Nivel II, se desfășoară pe parcursul celor 4 semestre ale programului de masterat la care sunteți înscriși.

 

Ce conține dosarul de înscriere?

a)       copie diplomă de licenţă / adeverinţă care să demonstreze finalizarea ciclului de licenţă, eliberată de secretariatul facultăţii absolvite;

b)       copie certificat de absolvire Nivel I al programul de formare psihopedagogică (cu durata de trei ani, derulat în perioada facultăţii)/ adeverinţă care să demonstreze absolvirea Nivelului I, eliberată de  secretariatul facultăţii absolvite;

c)       fișă de înscriere la Nivelul II;

d)       declarație pe propria răspundere care confirmă absolvirea programului de studii universitare de licență;

e)       declarație pe propria răspundere care confirmă absolvirea programului de formare psihopedagogică Nivelul I;

f)        chestionar online, în care evidențiați motivația, aşteptările şi compatibilitatea dvs. cu specificul competenţelor pentru profesia didactică;

g)       acord de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

Cum se realizează înscrierea?

Înscrierea pentru Nivelul II se realizează online, în perioada 2 octombrie- 15 octombrie 2020, prin completarea formularului de înscriere (c-g):

https://www.surveygizmo.eu/s3/90276667/chestionarmotivational2

Pentru a încărca documentele care atestă absolvirea programului de studii universitare de licență și a programului de formare psihopedagogică Nivelul I (a-b)*, accesați link-ul:

https://www.surveygizmo.eu/s3/90277850/Validare-inscriere-nivel-II

* Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2019-2020 nu trebuie să trimită adeverințele care atestă absolvirea programului de studii universitare de licență și a programului de formare psihopedagogică Nivelul I (a-b).

* Candidații absolvenți ai altor universități, care nu pot obţine în timp util aceste documente (a-b) de la secretariatele facultăţilor, își vor completa dosarul pentru Nivelul II în termen de două luni de la data admiterii. Linkul va fi activ până la 10 decembrie 2020.

 

Cum se organizează concursul de admitere?

Concursul de dosare are loc în data de 16.10.2020. Rezultatele (pe bază de calificativ: admis/ respins) și orarul pentru semestrul I al anului universitar 2020-2021 vor fi afişate la avizierul DFCD-SSU și pe site-ul Departamentului, în secțiunea Anunțuri (www.dppd.upb.ro) în data de 19 octombrie 2020.

 

Pentru informații suplimentare

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://dppd.upb.ro/Program-de-formare-psihopedagogica-pe-parcursul-studiilor-universitare-de-masterat/