Anunț privind semnarea contractelor și plata taxelor în anul universitar 2020/2021

Studenții înscriși în anul universitar 2020/2021 vor dobândi calitatea de student după semnarea contractului de studii.

Procedura de semnare a contractelor va fi diferită față de anii precedenți, în sensul că se va evita întâlnirea cu studenții, din cauza pandemiei. Prin urmare a fost concepută o platformă electronică prin intermediul căreia vom derula cea mai mare parte din operațiunile de început de an, printre care prima și cea mai importantă semnarea contractului de studii (mai multe detalii privind accesarea acesteia vor fi anunțate în timp util).

Contractele vor fi încărcate pe această platformă, începând cu data de luni, 12 octombrie a.c., urmând ca dvs. sa le semnați și să le încărcați semnate împreună cu dovada achitării taxelor pe primul semestru, după caz.

Pentru calcularea taxei datorate pentru primul semestru veți avea în vedere următoarele aspecte

  • studenții promovați care înregistreaza la începutul anului universitar maxim 2 restanțe din anii precedenți vor achita 30 lei /punct de credit
  • studenții promovați care înregistreaza la începutul anului universitar mai mult de  2 restanțe din anii precedenți vor achita 50 lei /punct de credit
  • studenții care refac anul de studiu( repetenți și reînmatriculați) vor achita 65 lei /punct de credit
  • studenții admiși cu taxă vor achita jumătate din  taxa de școlarizare anuală și vor menționa codul de debitor pe care îl vor primi printr-un mesaj privat pe platforma electronică 
  • studenții care au contractat discipline liber alese, 30 lei/punct de credit( excepție fac disciplinele din modulul de psihopedagogie aferente anului de studii în care se află studentul)

Atenție!

Secretariatul facultații va urmări toate încasările din documentele transmise de dvs. iar cele care nu se regăsesc in extrasul de cont vor fi etichetate ca fiind falsuri, ceea ce va atrage după sine pierderea calității de student și aplicarea dispozițiilor legale în vigoare.

Taxele se vor achita in contul : Universitatea Politehnica din București, IBAN: RO77RNCB0723000506250319,  CUI: 4183199. 

Obligatoriu se va menționa Facultatea ETTI, anul de studii, ce reprezintă plata iar dacă plătitorul este o altă persoană decât studentul se va menționa pentru cine face plata. 

Secretar Șef Facultate