Legitimații și carnete de student

Legitimațiile și carnetele de student vor fi vizate/eliberate, după caz, prin intermediul șefilor de grupă, după semnarea contractelor de studii.

Prin urmare, șeful de grupă va lua legătura cu secretara de an în vederea programării unui interval orar pentru vizarea/eliberarea documentelor menționate anterior.

Pentru anul I, șeful de grupă va strînge două poze pentru fiecare student (de preferat ca studentul să le predea șefului de grupă într-un plic pe care va fi menționat numele lui).

Va multumim pentru colaborare!

Secretar Șef Facultate