Depuneri dosare pentru burse de performanță

Conform Regulamentului de acordare a burselor, studenții din anii II, III, IV licență și II masterat, care au obținut media generala de minimum 9,70 și au acumulat minim 30 de puncte în anul universitar 2019-2020 (toate acestea fiind obținute conform listei de criterii menționată in anexa Regulamentului de Burse 2020) pot depune un dosar ce va cuprinde:

 

- cererea însoțită de C.V.,

- lista cu participări la concursuri profesionale,

- lucrări și articole publicate,

- participarea la contracte de cercetare științifică,

- eventual alte acte doveditoare referitoare la criteriile menționate anterior.

Fiecare student care îndeplinește condițiile menționate, după constituirea propriului dosar, va scana documentele în ordinea menționată mai sus și salvate într-un fișier pdf (cu denumirea: Dosar_BP_Nume_Prenume_Grupa.pdf) și apoi îl va încărca pe o platformă electronică (până la data de 19 Octombrie 2020), la o adresă ce va fi anunțată în timp util, după finalizarea semnării contractelor de studii. Dosarul original va fi predat de către student ulterior (până la data de 22 Octombrie 2020) conform indicațiilor care vor fi anunțate în timp util.