Actualizare Anunț privind plata taxelor pentru semestrul II, an universitar 2020/2021

 Studenții care nu au încărcat dovada achitării taxelor pentru semestrul II a.c. sau nu au achitat din diverse motive nu vor putea intra în examene.

Platforma va mai fi deschisă până la data de 15 aprilie a.c..

Ulterior acestei date, titularii de disciplină vor primi liste cu studenții care nu și-au

achitat taxele.

Vă rugăm să aveți in vedere aceste aspecte,  astfel încât sa nu ajungeți în situația de nu putea fi evaluat.

Pentru calcularea taxei datorate pentru semestrul II, veți avea în vedere următoarele aspecte:

 

 

  • studenții promovați care înregistrează la începutul anului universitar maxim 2 restanțe din anii precedenți vor achita 30 lei /punct de credit
  • studenții promovați care înregistrează la începutul anului universitar mai mult de 2 restanțe din anii precedenți vor achita 50 lei /punct de credit
  • studenții care refac anul de studiu (repetenți și reînmatriculați) vor achita 65 lei /punct de credit
  • studenții admiși cu taxă vor achita jumătate din  taxa de școlarizare anuală și vor menționa codul de debitor pe care îl vor primi printr-un mesaj privat pe platforma electronică 
  • studenții care au contractat discipline liber alese, 30 lei/punct de credit (excepție fac disciplinele din modulul de psihopedagogie aferente anului de studii în care se află studentul)

Atenție!

Secretariatul facultații va urmări toate încasările din documentele transmise de dumneavoastră, iar cele care nu se regăsesc în extrasul de cont vor fi etichetate ca fiind falsuri, ceea ce va atrage după sine pierderea calității de student și aplicarea dispozițiilor legale în vigoare.

Taxele se vor achita în contul RO77RNCB0723000506250319

Obligatoriu se va menționa Facultatea ETTI, anul de studii, ce reprezintă plata, iar dacă plătitorul este o altă persoană decât studentul se va menționa pentru cine face plata. 

07 aprilie  2021                                                                                                       Secretar Șef Facultate