În atenția absolvenților de licență și masterat, promoția 2020

ABSOLVENŢII  ÎŞI  POT RIDICA DIPLOMELE ȘI SUPLIMENTELE LA DIPLOME DE  LA RECTORAT, SERVICIUL DIPLOME, CAMERA 307, PE BAZĂ DE PROGRAMARE TELEFONICĂ(0214029639), ÎNCEPÂND CU DATA DE 22 IUNIE 2021, ÎN INTERVALUL ORAR 10-15 (pentru lunile iunie și iulie).

Important:

 

Absolvenții de licență, care nu au trimis pozele la Secretariatul Facultății, sunt rugați sa le aibă la ei atunci cand se prezintă pentru ridicarea actelor.

Absolvenții de licență înscriși în prezent la unul din programele de masterat organizate de ETTI au obligația de aduce la Secretariat, începutul anului universitar, originalele diplomelor pentru completarea dosarului,  dar nu înainte de a face copii xerox/copii legalizate în funcție de necesități.

 

              

SECRETAR ŞEF FACULTATE

17.06.2021