Anunț privind procedura de refacere a anului (repetare/reînmatriculare) în anul universitar 2021/2022

Studenții care au semnat în anii precedenți contracte de studii cu taxă și nu au achitat integral taxele trebuie să achite restul de taxă.

Depunerea cererilor se poate face în perioada 13.09.2021 – 17.09.2021 prin email, la Secretara de an.

 

  • Cererile de repetare vor fi trimise pe adresa secretarei de an. Studenții care nu și-au achitat integral taxele trebuie să trimită odată cu cererea și dovada achitării taxelor restante.
  • Cererile de reînmatriculare vor fi trimise pe email-ul This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , împreună cu dovada achitării taxei de 100 lei, reprezentând taxa de reînmatriculare. Secretariatul va verifica ulterior situația debitelor și în funcție de situație va transmite studentului suma ce va trebui achitată pentru ca cererea să fie aprobată.

NOTĂ

Începând cu anul universitar 2021/2022, conform HS nr. 77/08.10.2020, studenții din anul IV, studii de licență, care repetă pentru prima dată vor plăti valoarea taxei pe disciplină, iar cei care repetă a doua oară vor plăti integral valoarea taxei de școlarizare de 4.000 RON (cursuri cu predare în limba română), respectiv 4.500 RON (cursuri cu predare în limba engleză).

Conform Regulamentelor în vigoare taxele (după caz, valoare taxei pe disciplină sau a taxei de școlarizare) se achită până la data de 15 octombrie 2021.

 

Plățile se fac în contul: Universitatea Politehnica din București, IBAN: RO77RNCB0723000506250319, CUI: 4183199. 

OBLIGATORIU se va menționa Facultatea ETTI, obiectul plății, iar dacă plătitorul este o altă persoană decât studentul se va menționa pentru cine face plata.  Dovada plății va fi trimisă pe email secretarei de an/Secretariatului.

ATENȚIE! Cererile trimise ulterior zilei de 17 septembrie 2021 NU vor fi luate în considerare!

06 septembrie 2021