Anunț semnare cereri burse tranșa 2 și burse sociale/medicale

Toți studenții care au aplicat pentru burse sociale/medicale vor primi bursă dacă au întrunit condițiile de acordare (media din sem I minim 5, venit max 1065 lei/membru de familie, certificat medical, după caz). Nu este necesară semnarea cererii deoarece ați semnat la depunerea dosarului. 

Studenţii care se regăsesc pe listele cu bursele de studii aprobate pentru sem II 2016/2017 TRANSA A II-A (burse de merit gradul II), sunt aşteptaţi în Secretariatul Facultăţii pentru a semna cererea de bursă, în perioada  19.04.2017-21.04.2017, intervalul 9,00-16,00.

În caz de neprezentare se va sista acordarea bursei.

SECRETAR ŞEF FACULTATE

 

Burse semestrul 2 2016-2017 tranșa 2

Lista studenților din Facultatea de  Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației care beneficiază de burse pe semestrul II al anului universitar 2016-2017 tranșa 2

Mai multe informaţii...

Anunț privind alte categorii de burse pentru studenții de la licență

Potrivit Ordinului nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență,
Art. 8

Mai multe informaţii...

Anunț semnare cereri burse

Studenţii care se regăsesc pe listele cu bursele de studii aprobate pentru sem II 2016/2017 (burse de performanţă, de merit gradul I şi de merit gradul II) afişate pe pagina web a facultăţii, sunt aşteptaţi în Secretariatul Facultăţii pentru a semna cererea de bursă, în perioada 04.04.2017-06.04.2017 și 10.04.2017-12.04.2017, intervalul 9,00-16,00.

Mai multe informaţii...

Burse semestrul 2 2016-2017

Lista studenților din Facultatea de  Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației care beneficiază de burse pe semestrul II al anului universitar 2016-2017

Mai multe informaţii...

ANUNŢ BURSE SOCIALE 2016-2017 sem 2

 

PENTRU OBŢINEREA DE BURSE  SOCIALE SE VA DEPUNE UN DOSAR PLIC CARE VA CUPRINDE URMĂTOARELE ACTE :

Mai multe informaţii...

Regulament burse

1. Regulament burse

2. Anexă la regulament