Burse semestrul 2 2018-2019

Lista studenților din FACULTATEA Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
care beneficiază de BURSE pe semestrul II
al Anului universitar 2018-2019, Forma de învățământ ZI - LICENȚĂ + MASTERAT

Mai multe informaţii...

Finalizare încărcare note pe platformă și depuneri cereri burse

În acest moment platforma studenti.pub.ro afișează toate notele din sesiunea de iarnă a anului universitar 2018/2019.

Vă rugăm să verificați situația școlară iar în caz că există neconcordanțe să luați legătura urgent cu secretariatul, prin email la adresa  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . 

De asemenea, studenții cu media semestrului I peste 8.00, conform Regulamentului privind acordarea burselor, pot beneficia de burse de merit numai dacă vor depune, personal, cerere de bursă la Secretariatul Facultății în perioada 25.02-07.03.2019, Luni-Joi, 10,00-16,00.

  

Secretar Șef Facultate

25.02.2019

ANUNŢ DOSAR BURSE SOCIALE SEM II 2018-2019–ACTE NECESARE

Acte necesare:

  • cerere și declarație de venituri, formular tip
  • copie xerox a certificatului de naştere şi a actului de identitate al studentului
  • copie xerox a actului de identitate al părintelui / ocrotitorului legal
  • copie xerox a actului care dovedeşte calitatea de ocrotitor legal (dacă este cazul)
  • copii xerox ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei
  • copii xerox ale  certificatului/certificatelor de deces ale părintelui/părinţilor, dacă este cazul
  • adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unitate din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori (în care se specifică dacă au obţinut bursă)

    Mai multe informaţii...

Burse sociale pentru studenții înscriși la studii de masterat

Conform Deciziei Consiliului de Administrație din data de 30.10.2018,  bursele sociale pot fi acordate și studenților de la masterat, Regulamentul de acordare a burselor putând fi disponibil ulterior în varianta actualizată.

Mai multe informaţii...

Cereri burse

Conform Regulamentului de acordare a burselor, studenții care au obținut medii peste 8,00 la admitere sau în anul universitar 2017/2018 trebuie să depună sub semnătură la secretara de an  cererile de acordare a burselor de performanţă,  merit gradul I şi merit gradul II, după următorul program:

Mai multe informaţii...

Burse de performanță 2018

Studenții la licență care au avut medii mai mari de 9.70 în anul universitar precedent și care doresc să participe la selecția de burse de performață trebuie să depună la secretariat dosarul cu actele doveditoare (conform regulamentului de burse) până la data de 10 octombrie 2018. 

Dosar burse sociale și cazare socială – 2018 sem1

Dosarele se depun la Secretariatul Facultăţii în perioada  24.09-04.10.2018, L-J 10,00-16,00.

Acte necesare:

Mai multe informaţii...