Aplicatie burse 2023

A fost activat în aplicația de contracte (https://etti.pub.ro/contracte/) meniul pentru încărcarea electronică a documentelor pentru burse de performanță 2 și 3.

Burse sociale - acte necesare 2023-2024 s1

(doar pentru studenții promovați, medie de bursă minim 5,00 și venit net pe membru de familie de maxim 1.898 lei).

În conformitate cu noua metodologie de acordare a burselor și calendarul de depunere, aprobate de Senatul UPB, studenții pot depune dosar de bursă socială până la data de 10 noiembrie 2023, conform programului de lucru cu publicul. Studenții care au depus dosar de bursă socială trebuie să actualizeze dosarul depus.

Mai multe informaţii...

Depunerea dosarelor pentru burse de performanță gradul I 2023-2024 s1 (documente suplimentare)

Până pe 10 Octombrie 2023 s-au strans la Secretariatul ETTI documentele pentru Bursa de performanță gradul I conform următoarelor precizări inițiale:

Mai multe informaţii...

Anunț privind acordare burse de performanță gradul II și gradul III în sem I, an universitar 2023/2024

Conform Metodologiei de acordare a burselor, studenții care au obținut medii peste 8,00 la examenul de admitere în anul 2023 sau în anul universitar precedent, pot solicita acordarea bursei în sem. I, prin completarea formularului tip de cerere de bursă de performanță.
Vă reamintim că studenții anului I licență și I masterat pot solicita și primi doar bursa de performanță gradul III. Bursa de performanță gradul II (media minima 9,50) se acordă numai studenților înscriși în anii II, III, IV licență și II masterat.

Cererile se vor încărca pe platforma de contracte, în perioada 6-10 NOIEMBRIE 2023.
Atenție!
Vă rugăm sa încarcați cererea conform tipului de bursă la care vă încadrați.Ca urmare a volumului mare de activități din Secretariat, cererea nu se mai validează ca în anii precedenți.

Depunerea dosarelor pentru burse de performanță 2023

a) Bursa de performanță se acordă numai studenților din anii II-IV ai ciclului de licență și pentru studenții din anul II ai ciclului de masterat, cu condiția ca media generală a anului precedent să fie de minimum 9,70 și studentul respectiv să aibă minim 30 de puncte obținute conform listei de criterii anexată.

b) Bursa de performanță se acordă la începutul anului universitar, pe durata unui an universitar și se revizuiește după sesiunea din iarnă, când comisia de burse poate hotărî retragerea bursei acelor studenți care nu au obținut rezultate profesionale corespunzătoare.

c) Candidații vor depune la comisia de burse a facultății un dosar ce va cuprinde:
- cererea însoțită de C.V.,
- lista cu participări la concursuri profesionale (în anul universitar 2022-2023),
- lucrări și articole publicate (în anul universitar 2022-2023),
- participarea la contracte de cercetare științifică (în anul universitar 2022-2023),
- eventual alte acte doveditoare

Dosarele se vor depune la Secretariatul ETTI, până la data de 10 octombrie a.c.
________________________________________________________
 

Regulament burse

Regulament burse 2020-2021

Mai multe informaţii...

Regulament burse UPB 2020

Regulament burse UPB, aprobat 2020-2021

Mai multe informaţii...