BURSE SOCIALE - ACTE NECESARE sem I 2023-2024

(doar pentru studenții promovați, medie de bursă minim 5,00 și venit net pe membru de familie de maxim 1.898 lei)

Mai multe informaţii...

Propuneri burse sem 2 2022-2023

Lista studenților din FACULTATEA Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
propuși să beneficiază de BURSE pe semestrul II
al Anului universitar 2022-2023, Forma de învățământ ZI - LICENȚĂ + MASTERAT

Observații:                                                                                                                                          
Bursele medicale sunt asimilate burselor sociale;                                                                                                           
Numarul matricol se poate vizualiza în aplicația studenti.pub.ro la date personale.

Mai multe informaţii...

Depunerea dosarelor pentru burse de performanță 2022

a) Bursa de performanță se acordă numai studenților din anii II-IV ai ciclului de licență și pentru studenții din anul II ai ciclului de masterat, cu condiția ca media generală a anului precedent să fie de minimum 9,70 și studentul respectiv să aibă minim 30 de puncte obținute conform listei de criterii anexată.

b) Bursa de performanță se acordă la începutul anului universitar, pe durata unui an universitar și se revizuiește după sesiunea din iarnă, când comisia de burse poate hotărî retragerea bursei acelor studenți care nu au obținut rezultate profesionale corespunzătoare.

c)Candidații vor depune la comisia de burse a facultății un dosar ce va cuprinde:
- cererea însoțită de C.V.,
- lista cu participări la concursuri profesionale (în anul universitar 2021-2022),
- lucrări și articole publicate (în anul universitar 2021-2022),
- participarea la contracte de cercetare științifică (în anul universitar 2021-2022),
- eventual alte acte doveditoare

Dosarele se vor depune la Secretariatul ETTI, până la data de 10 octombrie a.c.
________________________________________________________
 

Propuneri burse sem 2 2021-2022

Lista studenților din FACULTATEA  Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
 propuși să beneficiază de BURSE  pe semestrul II  
al Anului  universitar 2021-2022, Forma de învățământ ZI - LICENȚĂ + MASTERAT

Mai multe informaţii...

Burse semestrul 2 2020-2021

Lista studenților din FACULTATEA Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
care beneficiază de BURSE pe semestrul II
al Anului universitar 2020-2021, Forma de învățământ ZI - LICENȚĂ + MASTERAT

Mai multe informaţii...

Burse sem 2

Burse sociale

Burse de merit

Burse semestrul 1 2020-2021

Lista studenților din FACULTATEA Electronică, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
care beneficiază de BURSE pe semestrul I
al Anului universitar 2019-2020, Forma de învățământ ZI - LICENȚĂ + MASTERAT

Mai multe informaţii...

Regulament burse

Regulament burse 2020-2021

Mai multe informaţii...

Regulament burse UPB 2020

Regulament burse UPB, aprobat 2020-2021

Mai multe informaţii...