Burse semestrul 2 2017-2018

Lista studenților din Facultatea de  Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației care beneficiază de BURSE pe semestrul II al anului universitar 2017-2018, forma de învățământ zi

Mai multe informaţii...

Burse de merit

Studenții cu media semestrului I peste 8.00, conform Regulamentului privind acordarea burselor, pot beneficia de burse de merit numai dacă vor  depune cerere de bursă la Secretariatul Facultății în perioada 21.02-08.03.2018, personal, Luni-Joi, 10,00-16,00.

Model cerere

Secretar Șef Facultate

20.02.2018

 

ANUNŢ BURSE SOCIALE – ACTE NECESARE

 

-  cerere și declarație de venituri, formular tip

-  copie xerox a certificatului de naştere şi a actului de identitate al studentului

-  copie xerox a actului de identitate al părintelui / ocrotitorului legal

-  copie xerox a actului care dovedeşte calitatea de ocrotitor legal (dacă este cazul)

-  copii xerox ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei

-  copii xerox ale  certificatului/certificatelor de deces ale părintelui/părinţilor, dacă este cazul

-  adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unitate din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori ( în care se specifică dacă au obţinut bursă )

Mai multe informaţii...

Regulament burse

1. Regulament burse

2. Anexa 1

2. Anexa 2

Anunț semnare cereri burse

Studenții care se regăsesc pe listele de burse cu burse de performanță, merit grad I și merit grad II sunt rugați sa semneze cererea de acordare de bursă în perioada 06 -09.11.2017 la Secretariatul Facultății, zilnic, 10-16.

Mai multe informaţii...

Completare anunț burse sociale (pentru studenți orfani)

Ca urmare a modificării regulamentului de acordare a burselor, studenții orfani de unul sau ambii parinți beneficiază de bursă socială fără să depună documente de venituri.

Mai multe informaţii...

Anunț privind alte categorii de burse pentru studenții de la licență

Potrivit Ordinului nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență,
Art. 8

Mai multe informaţii...