Regulament burse

1. Regulament burse

2. Anexa 1

2. Anexa 2

Anunț semnare cereri burse

Studenții care se regăsesc pe listele de burse cu burse de performanță, merit grad I și merit grad II sunt rugați sa semneze cererea de acordare de bursă în perioada 06 -09.11.2017 la Secretariatul Facultății, zilnic, 10-16.

Mai multe informaţii...

Burse semestrul 1 2017-2018

Lista studenților din Facultatea de  Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației care beneficiază de burse pe semestrul I al anului universitar 2017-2018

Mai multe informaţii...

Completare anunț burse sociale (pentru studenți orfani)

Ca urmare a modificării regulamentului de acordare a burselor, studenții orfani de unul sau ambii parinți beneficiază de bursă socială fără să depună documente de venituri.

Mai multe informaţii...

Propuneri burse masterat 2017-2018 sem 1

Liste cu studenții propuși pentru burse în anul universitar 2017-2018 sem1.

Studenții din lista de mai jos sunt obligați să  introducă/verifice URGENT codul IBAN pe platforma studenti.pub.ro. 

Mai multe informaţii...

Propuneri burse licență 2017-2018 sem 1

Liste cu studenții propuși pentru burse în anul universitar 2017-2018 sem1.

Studenții din lista de mai jos sunt obligați să  introducă/verifice URGENT codul IBAN pe platforma studenti.pub.ro. 

Mai multe informaţii...

ANUNŢ BURSE SOCIALE 2017-2018 sem 1

PENTRU OBŢINEREA DE BURSE  SOCIALE SE VA DEPUNE UN DOSAR PLIC CARE VA CUPRINDE URMĂTOARELE ACTE :

Mai multe informaţii...

Anunț privind alte categorii de burse pentru studenții de la licență

Potrivit Ordinului nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență,
Art. 8

Mai multe informaţii...