Depunerea dosarelor pentru burse de performanță gradul I 2023-2024 s1 (documente suplimentare)

Până pe 10 Octombrie 2023 s-au strans la Secretariatul ETTI documentele pentru Bursa de performanță gradul I conform următoarelor precizări inițiale:

a) Bursa de performanță gradul I (denumită anterior Bursa de performanță) se acordă numai studenților din anii II-IV ai ciclului de licență și pentru studenții din anul II ai ciclului de masterat, cu condiția ca media generală a anului precedent să fie de minimum 9,70 și studentul respectiv să aibă minim 30 de puncte obținute conform listei de criterii anexată.

b) Bursa de performanță gradul I (denumită anterior Bursa de performanță) se acordă la începutul anului universitar, pe durata unui an universitar și se revizuiește după sesiunea din iarnă, când comisia de burse poate hotărî retragerea bursei acelor studenți care nu au obținut rezultate profesionale corespunzătoare.

c) Candidații vor depune la comisia de burse a facultății un dosar ce va cuprinde:
- cererea însoțită de C.V.,
- lista cu participări la concursuri profesionale (în anul universitar 2022-2023),
- lucrări și articole publicate (în anul universitar 2022-2023),
- participarea la contracte de cercetare științifică (în anul universitar 2022-2023),
- eventual alte acte doveditoare

Dosarele pentru Bursa de performanță gradul I s-au depuns la Secretariatul ETTI, până la data de 10 octombrie a.c.

In mod excepțional, in acest an universitar, datorită schimbarii legislației si regulamentului UNSTPB aferente acordării burselor, se va prelungi această depunere până la data de 10 noiembrie 2023, studenții beneficiari având obligația atașării următoarelor noi documente:

1) cererea, însoțită de acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal;
2) copia cărții de identitate;
3) documentele justificative specifice tipului de bursă solicitat (dacă mai este cazul, acestea fiind cele menționate la punctele a, b și c).

Dosarele noi sau completările solicitate (care sunt obligatorii) se vor depune la Secretariatul ETTI, până la data de 10 noiembrie a.c. Lista de criterii nu s-a modificat în mod semnificativ (iar aceasta se completează de către Comisia de atribuire a burselor la nivelul facultății ETTI).
___________________________________________

Documente utile:

Anexa Bursa performanta model nou

Declarație GDPR

Model cerere bursa performanta 2023-2024

Model cerere bursa performanta II si III