Anunț privind acordare burse de performanță gradul II și gradul III în sem I, an universitar 2023/2024

Conform Metodologiei de acordare a burselor, studenții care au obținut medii peste 8,00 la examenul de admitere în anul 2023 sau în anul universitar precedent, pot solicita acordarea bursei în sem. I, prin completarea formularului tip de cerere de bursă de performanță.
Vă reamintim că studenții anului I licență și I masterat pot solicita și primi doar bursa de performanță gradul III. Bursa de performanță gradul II (media minima 9,50) se acordă numai studenților înscriși în anii II, III, IV licență și II masterat.

Cererile se vor încărca pe platforma de contracte, în perioada 6-10 NOIEMBRIE 2023.
Atenție!
Vă rugăm sa încarcați cererea conform tipului de bursă la care vă încadrați.Ca urmare a volumului mare de activități din Secretariat, cererea nu se mai validează ca în anii precedenți.