Burse sociale - acte necesare 2023-2024 s1

(doar pentru studenții promovați, medie de bursă minim 5,00 și venit net pe membru de familie de maxim 1.898 lei).

În conformitate cu noua metodologie de acordare a burselor și calendarul de depunere, aprobate de Senatul UPB, studenții pot depune dosar de bursă socială până la data de 10 noiembrie 2023, conform programului de lucru cu publicul. Studenții care au depus dosar de bursă socială trebuie să actualizeze dosarul depus.

 

Documente necesare:

- Carte de identitate și certificat de naștere student, copie

- Cerere acordare bursa socială, original (model)

-  Declarație venit permanent și impozabil, pentru fiecare membru major al familiei, original, împreună cu documentele justificative (model)

-  Certificate de naștere minor, după caz

-  Certificat de deces, în cazul decesului unui părinte

-  Formular GDPR pentru  student, original (model), mai multe detalii (model)

-  Formular GDPR pentru membrii familiei studentului, original (model)

Declarația de venit permanent și impozabil se completeaza conform procedura de calcul venit net

 Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează până la împlinirea vârstei de 26 de ani. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile nete cu caracter permanent realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit. Prin venituri nete se înțelege totalitatea sumelor primite/realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei, reprezentând valoarea obținută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform prevederilor legale.

Pentru studenții cu vârsta între 26 și 35 de ani, venitul lunar mediu net se va calcula ținând cont doar de veniturile personale ale acestora și ale persoanelor pe care le au în grijă, precum copii, soție etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În situația în care personalul instituției de învățământ are suspiciuni privind îndeplinirea condițiilor de acordare a bursei sociale, rectorul Politehnicii București sesizează situația autorităților publice locale, în vederea efectuării unei anchete sociale. Personalul instituției de învățământ nu efectuează anchete sociale în vederea acordării burselor sociale. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.

Dosare sociale pot depune și studenții bolnavi de tuberculoză, care se află în evidența unităților medicale, pe perioada tratamentului tuberculostatic, diabet insulinonecesitant, boli maligne, sindroame de malabsorbție severe, boală cronică de rinichi în program de dializă, astm bronșic persistent moderat sau sever, epilepsie grand mal, cardiopatii congenitale, hepatită cronică cu fibroză avansată (stadiul F3 sau F4), glaucom, miopie gravă, boli imunologice autoimune forme severe, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice severe care necesită tratament continuu sau spitalizări frecvente, surditate bilaterală, fibroză chistică, cei infectați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor și încadrați într-un grad de invaliditate.În acest caz se va depune un certificat medical eliberat de medicul de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul.Certificatul va fi eliberat de dispensarul studențesc. Pentru acesta categorie nu se solicită declarații de venit care să ateste veniturile familiei și nici formular GDPR pentru ceilalți membrii ai familiei.

Documentele se vor depune la Secretariat, până la data de 10 noiembrie a.c., inclusiv, conform programului de lucru, la secretara de an. Comisia de atribuire a burselor, constituită la nivelul facultății, retrage/impută bursa primită, în cazuri speciale cum ar fi: transmiterea de acte false, plecarea studentului din facultate, abateri grave de la disciplina universitară, alte situații deosebite.

 

Secretar Șef Facultate

02.11.2023