Burse sociale pentru studenții înscriși la studii de masterat

Conform Deciziei Consiliului de Administrație din data de 30.10.2018,  bursele sociale pot fi acordate și studenților de la masterat, Regulamentul de acordare a burselor putând fi disponibil ulterior în varianta actualizată.

Dosarele se depun personal până la data de 09.11.2018 (zilnic, orele 9-16) și vor conține aceleași documente ca și cele de la licență. Nu se primesc dosare incomplete precum și dosare unde venitul net pe membru de familie depășește suma de 1162 lei.

Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, luând în calcul veniturile părinţilor şi ale copiilor aflaţi în grija lor, respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului, soţie, copii dacă este cazul.

Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestuia se va calcula ţinând cont doar de veniturile personale ale acestuia şi al persoanelor pe care le are în grijă, precum copii, soţie etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.