Important: termene pentru semnarea contractelor de studii

În atenția tuturor studenților (licență și masterat):

Contractele de studii se pot semna cel mai târziu până la data de 30 octombrie 2016. După această dată se pierde calitatea de student.

Mai multe informaţii...

Formulare de evaluare

Pentru evaluarea activitatilor didactice de curs si aplicatii (seminar, laborator), Biroul Consiliului Facultatii ETTI a realizat urmatoarele formulare de evaluare pentru fiecare an de studiu.

Mai multe informaţii...

Aplicațiile pentru semnarea contractelor de studii

Aplicațiile pentru semnarea contractelor de studii sunt disponibile la adresele:

Anul I: http://etti.pub.ro/contracte161/

Anul II: http://etti.pub.ro/contracte162/

Anul III: http://etti.pub.ro/contracte163/

Anul IV: http://etti.pub.ro/contracte164/

În atenția tuturor studenților

 Studenţii, indiferent de regimul de studiicare nu au semnat contractul de studii pentru anul universitar 2015/2016 au fost propuşi pentru exmatriculare.

 Studenţii care au semnat contract de studii cu taxă pentru anul universitar 2015/2016 sunt obligaţi să-şi achite taxele aferente fiecărui semestru de studii şi să facă dovada achitării acestora prin prezentarea chitanţei în original la secretara de an.

Mai multe informaţii...

Anunţ contracte de studii

Potrivit „Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea  procesului de învăţământ în UPB” participarea la activităţile didactice aferente procesului de învăţământ şi includerea dvs. în formaţiile de studiu se face pe baza „Contractului anual de studii”.

Mai multe informaţii...