PROGRAM DE SEMNARE A CONTRACTELOR DE STUDII

AN UNIVERSITAR 2017-2018

Studenții care nu semnează contractul de studii pierd calitatea de student. 

La semnarea contractelor de studii sunteţi rugaţi să aduceţi şi să depuneţi formularele de evaluare completate de către dvs. (tipărite față-verso).

Studenții care repetă anul (2, 3 sau 4) nu trebuie să vină în zilele când sunt planificate seriile respective deoarece contractele nu sunt tiparite. Aceștia vor veni la secretariat în săptămâna a 4-a (luni-joi 14-16) să semneze contractele.

Mai multe informaţii...

Formulare de evaluare

Pentru evaluarea activitatilor didactice de curs si aplicatii (seminar, laborator), Biroul Consiliului Facultatii ETTI a realizat urmatoarele formulare de evaluare pentru fiecare an de studiu.

Mai multe informaţii...

Aplicațiile pentru semnarea contractelor de studii

Aplicațiile pentru semnarea contractelor de studii sunt disponibile la adresele:

Anul I: http://etti.pub.ro/contracte171/

Anul II: http://etti.pub.ro/contracte172/

Anul III: http://etti.pub.ro/contracte173/

Anul IV: http://etti.pub.ro/contracte174/

În atenția tuturor studenților

 Studenţii, indiferent de regimul de studiicare nu au semnat contractul de studii pentru anul universitar 2015/2016 au fost propuşi pentru exmatriculare.

 Studenţii care au semnat contract de studii cu taxă pentru anul universitar 2015/2016 sunt obligaţi să-şi achite taxele aferente fiecărui semestru de studii şi să facă dovada achitării acestora prin prezentarea chitanţei în original la secretara de an.

Mai multe informaţii...

Anunţ contracte de studii

Potrivit „Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea  procesului de învăţământ în UPB” participarea la activităţile didactice aferente procesului de învăţământ şi includerea dvs. în formaţiile de studiu se face pe baza „Contractului anual de studii”.

Mai multe informaţii...