Program semnare contracte de studii 2019-2020

Studenții sunt rugați să se prezinte pentru semnarea contractelor de studii conform programului de mai jos.

La semnarea contractelor de studii sunteţi rugaţi să aduceţi şi să depuneţi formularele de evaluare completate de către dvs.

Mai multe informaţii...

Formulare de evaluare

Pentru evaluarea activitatilor didactice de curs si aplicatii (seminar, laborator), Biroul Consiliului Facultatii ETTI a realizat urmatoarele formulare de evaluare pentru fiecare an de studiu.

Mai multe informaţii...

Program contracte de studii

Potrivit "Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ în UPB", participarea la activităţile didactice aferente procesului de învăţământ şi includerea dvs. în formaţiile de studiu se face pe baza "Contractului anual de studii". 

Mai multe informaţii...

Contracte an IV

Pentru anul IV, a fost activată aplicația pentru completarea opțiunilor pentru discipline liber alese, la adresa http://etti.pub.ro/contracte194/.

 

Vă  dorim succes,

Serviciul IT

Anunţ contracte de studii

Potrivit „Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea  procesului de învăţământ în UPB” participarea la activităţile didactice aferente procesului de învăţământ şi includerea dvs. în formaţiile de studiu se face pe baza „Contractului anual de studii”.

Mai multe informaţii...

Contracte, Informații generale

Stimate student/studentă,

Vă felicităm pentru noua dvs. calitate de student al Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Ingineria Informaţiei (ETTI) din cadrul Universităţii “Politehnica” Bucureşti (UPB).

O parte a interacţiunii dvs. cu facultatea se va desfăşura “on line” (adresa web a facultăţii este www.electronica.pub.ro unde veţi găsi informaţii suplimentare, puteţi folosi pe pagina web a facultăţii căsuţa de căutare din dreapta sus) unele resurse necesitând o procedură de autentificare. Pentru autentificare veţi folosi adresa de e-mail declarată la înmatriculare.

Mai multe informaţii...

Aplicațiile pentru completarea contractelor de studii

Aplicațiile pentru selectarea disciplinelor opționale în vederea completării ți mai apoi semnării contractelor de studii sunt disponibile la adresele:

Anul I: http://etti.pub.ro/contracte181/

Anul II: http://etti.pub.ro/contracte182/

Anul III: http://etti.pub.ro/contracte183/ 

Anul IV: Pentru anul IV, opțiunile se vor colecta la curs.

Contracte an III

Aplicația pentru alegerea disciplinelor opționale și liber alese pentru anul III a fost activată și este disponibilă la adresa http://etti.pub.ro/contracte183/. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile. 

 

Vă  dorim succes,

Serviciul IT

Anunț important pentru studenții admiși în anul I licență.

Aplicația pentru alegerea disciplinelor opționale și liber alese a fost activată și este disponibilă la adresa http://etti.pub.ro/contracte181/. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile. 

 

Vă  dorim succes,

Serviciul IT

În atenția tuturor studenților

 Studenţii, indiferent de regimul de studiicare nu au semnat contractul de studii pentru anul universitar 2015/2016 au fost propuşi pentru exmatriculare.

 Studenţii care au semnat contract de studii cu taxă pentru anul universitar 2015/2016 sunt obligaţi să-şi achite taxele aferente fiecărui semestru de studii şi să facă dovada achitării acestora prin prezentarea chitanţei în original la secretara de an.

Mai multe informaţii...