În atenția tuturor studenților

  • Imprimare

 Studenţii, indiferent de regimul de studiicare nu au semnat contractul de studii pentru anul universitar 2015/2016 au fost propuşi pentru exmatriculare.

 Studenţii care au semnat contract de studii cu taxă pentru anul universitar 2015/2016 sunt obligaţi să-şi achite taxele aferente fiecărui semestru de studii şi să facă dovada achitării acestora prin prezentarea chitanţei în original la secretara de an.

 În situaţia în care nu se face dovada achitării taxelor, studentul nu va putea participa la activităţi şi examene iar sumele datorate se vor reporta în anul universitar următor, astfel continuarea studiilor va fi condiţionată de achitarea taxelor restante.

 

DECANATUL