Anunţ contracte de studii

Potrivit „Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea  procesului de învăţământ în UPB” participarea la activităţile didactice aferente procesului de învăţământ şi includerea dvs. în formaţiile de studiu se face pe baza „Contractului anual de studii”.

Contractul de studii cuprinde disciplinele obligatorii din anul de studii curent, la care se adaugă disciplinele opţionale, disciplinele liber alese şi disciplinele nepromovate din anii anteriori. Pentru disciplinele opţionale sau liber alese puteţi face opţiuni în aplicaţia web disponibilă la începutul anului universitar (https://etti.pub.ro/contracte/). În urma opţiunilor dvs. veţi fi repartizaţi în funcţie de media anului anterior la una din formaţiunile de studii disponibile. Dacă nu completaţi opţiunile on-line, veţi fi repartizaţi din oficiu pe unul din locurile rămase libere. Contractul de studii este generat automat, ca urmare a opţiunilor făcute de studenţi în limita locurilor disponibile.

Studenţii care repetă anul de studii nu au cont în aplicaţiile pentru alegerea opţionalelor. Sarcina lor este simplă: să promoveze disciplinele deja existente în contractele de studii şi nepromovate. În situaţii excepţionale, contractul se va modifica împreună cu secretara de an.

În timp ce completarea opţiunilor nu este obligatorie, semnarea contractului de studii este imperios necesară. Studenţii care nu se prezintă în intervalele stabilite şi nu semnează contractul de studii îşi pierd statutul de student (sunt exmatriculaţi) conform Regulamentului studiilor universitare de licenţă.

Contractele vor fi tipărite de Decanatul Facultăţii ETTI în două exemplare. După semnare, unul dintre acestea va intra in posesia dvs.

Contractul de studii nu poate fi modificat pe parcursul anului universitar.