Program contracte de studii

Potrivit "Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ în UPB", participarea la activităţile didactice aferente procesului de învăţământ şi includerea dvs. în formaţiile de studiu se face pe baza "Contractului anual de studii". 

Contractul de studii certifică încadrarea dvs în procesul de învăţământ şi includerea în formaţiile de studiu. Contractul nu se poate modifica pe parcursul anului universitar. 

     Întocmirea contractelor pentru studenţii ETTI cuprinde următoarele etape:

     - Etapa 1 (Până la data de 24 sept. 2020, ora 16:00): Personalizarea contractelor de studii prin exprimarea preferinţelor dvs. privind disciplinele opţionale şi liber alese incluse în planul de învăţămănt pentru anul universitar 2020-2021. Atenţie ! Necesită intervenţia dvs. prin completarea on-line a opţiunilor în aplicația de contracte. 
     - Etapa 2 (24 sept – ...): Repartizarea studenţilor la cursuri în funcţie de opţiuni. Repartizarea la cursurile opţionale se va face în ordinea descrescătoare a mediilor din anii precedenți (sau media de admitere pentru anul I), potrivit opţiunilor pe care le-aţi exprimat în etapa 1 şi în conformitate cu posibilităţilor noastre de şcolarizare la fiecare disciplină conformitate cu posibilităţilor noastre de şcolarizare la fiecare disciplină. Această etapă nu necesită intervenţia dvs. La sfîrșit, contractul completat și semnat de noi va fi disponibil în contul dvs din aplicația de contracte.
     - Etapa 3 (...  - 18 octombrie): Semnarea și încărcarea în cont a contractelor anuale de studii (datorită Covid-19 acestea nu se mai aduc la secretariat ). Atenţie ! Necesită intervenţia dvs. (programul va fi publicat în curînd) . Trebuie să inserați semnătura dvs olografă (de mînă; obținută prin fotografierea semnăturii și introducerea ca imagine -  puteți folosi opțiunea Fill and Sign din PDF, sau tipăriți contractul, semnați și scanați). Nu este permisă folosirea semnăturilor electronice sub forma "semnat de xxxx la data...." întrucît acelea sînt doar pt. documente care rămîn PDF, în timp ce aceste contracte vor fi tipărite de noi și introduse în dosarele dvs.

Atenție! La etapa 3, pentru a încărca contractul, vi se va cere un cod de confirmare a completării feedback-ului pt. anul anterior, disponibil aici.

     Potrivit regulamentului, lipsa încărcării la termen a contractului anual de studii conduce la pierderea calităţii de student ETTI. 
     Orice probleme în legătură cu aplicaţia de contracte le puteţi semnala Serviciului IT al Facultăţii:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.