Program contracte de studii

  • Imprimare

Potrivit "Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ în UPB", participarea la activităţile didactice aferente procesului de învăţământ şi includerea dvs. în formaţiile de studiu se face pe baza "Contractului anual de studii". 

Contractul de studii certifică încadrarea dvs în procesul de învăţământ şi includerea în formaţiile de studiu. Contractul nu se poate modifica pe parcursul anului universitar. 

     Întocmirea contractelor pentru studenţii ETTI cuprinde următoarele etape:

     - Etapa 1 (Până la data de 24 sept. 2020, ora 16:00): Personalizarea contractelor de studii prin exprimarea preferinţelor dvs. privind disciplinele opţionale şi liber alese incluse în planul de învăţămănt pentru anul universitar 2020-2021. Atenţie ! Necesită intervenţia dvs. prin completarea on-line a opţiunilor. 
     - Etapa 2 (24 sept – 25 sept 2020): Repartizarea studenţilor la cursuri în funcţie de opţiuni. Repartizarea la cursurile opţionale se va face în ordinea descrescătoare a mediilor din anii precedenți (sau media de admitere pentru anul I), potrivit opţiunilor pe care le-aţi exprimat în etapa 1 şi în conformitate cu posibilităţilor noastre de şcolarizare la fiecare disciplină conformitate cu posibilităţilor noastre de şcolarizare la fiecare disciplină. Această etapă nu necesită intervenţia dvs. 
     - Etapa 3 (28 sept. - 09 oct. 2019): Semnarea contractelor anuale de studii. Atenţie ! Necesită intervenţia dvs. (programul semnării contractelor de studii va fi publicat în timp util) .

     Potrivit regulamentului, nefinalizarea (completarea şi semnarea) la termen a contractului anual de studii conduce la pierderea calităţii de student ETTI. 
     Orice probleme în legătură cu această aplicaţie le puteţi semnala Serviciului IT al Facultăţii, 
pe adresa de e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.