Anunt privind desfasurarea activitatilor didactice in perioada 11-31 martie 2020

Conform HCA al UPB nr. 14/11.03.2020, în perioada 11-31 martie 2020 nu se mai desfășoară activități didactice (curs, seminar, laborator, proiect, pregătire proiect licență, cercetare disertație etc.) cu studenții în sediul facultății ETTI.

Activitățile cu studenții se vor desfășura on-line, în principal pe platforma MOODLE (https://electronica.curs.pub.ro/2019/).

Studenții sunt rugați să urmărească permanent anunțurile de pe site-ul facultății și de pe paginile cursurilor din platforma MOODLE privitor la modalitățile de desfășurare a activităților.