PROCEDURI DE LUCRU privind activitățile didactice on-line

Având în vedere Hotărârea nr. 14/11.03.2020 a Consiliului de Administrație al UPB, BECF ETTI elaborează următoarele proceduri:

 

PROCEDURI CU STATUT OBLIGATORIU:

1. Lucrările de verificare planificate în săptămânile 7-10 la anii 1 (Fizică 2, Analiză Matematică 2, Bazele Electrotehnicii 2), 2 (Analiza şi sinteza circuitelor, Circuite electronice fundamentale) și 3 (Decizie şi estimare în prelucrarea informaţiilor, Prelucrarea digitală a semnalelor, Senzori și circuite de condiționare a semnalelor, Comunicaţii analogice şi digitale, Arhitectura sistemelor de calcul) nu se mai susțin în timpul semestrului și se vor susține împreună cu examenul final în sesiunea din vară cu posibilitatea de refacere și în sesiunea de restanțe din toamnă. Punctajele aferente acestor verificări rămân cele declarate la începutul semestrului. Lucrarea de verificare poate fi dată separat sau integrată ca subiect suplimentar în verificarea finală.

2. Pentru anul 4 la disciplinele la care evaluarea pe parcurs include două sau mai multe lucrări scrise acestea vor fi cumulate printr-un test de aceiași formă care va dura cel mult 2,5 ore și căruia i se va aloca un punctaj egal cusuma punctelor lucrărilor inițiale.

3. Ca element central comunicarea cu studenții se desfășoară prin platformaMoodle electronica.curs.pub.ro/2019. Fiecare titular trebuie să-și actualizezepagina cursului cu materialele destinate desfășurării activităților.

 

PROCEDURI CU STATUT DE RECOMANDARE:

1. Pentru stimularea participării și implicarea studenților la activitățileorganizate la distanță, recomandăm introducerea de evaluări on-line (de ex. prin platforma MOODLE) asociate cursului și seminarului cum ar fi: teste grilă(quiz), întrebări, mici teme sau aplicații cu răspuns direct sau prin intermediulunor materiale încărcate în platformă (Moodle) sau prin aplicații auxiliare (Microsoft Teams, WhatsApp, e-mail, WeTransfer etc.) într-un interval limitat de timp. Aceste activități pot avea un punctaj suplimentar față de punctajul alocat inițial evaluărilor disciplinei.

2. În vederea evitării încărcării studenților în ultimele săptămâni ale semestrului, pentru disciplinele la care trebuie recuperate activitățile de laborator, recomandăm să se reducă, acolo unde este posibil, numărul lucrărilor și, eventual, să fie înlocuite (parțial) cu teme sau proiecte. Lista procedurilor rămâne deschisă. Acestea pot fi completate și/sau modificate în funcție de evoluția situației la nivel local și național legată de COVID-19.

12.03.2020

DECAN,

Cristian NEGRESCU