Măsuri privind desfășurarea în condiții optime a procesului de învățământ în Universitatea POLITEHNICA din București

 1. HCA13/10.03.2020 – Măsuri privind desfășurarea în condiții optime a procesului de învățământ în UPB

 2. HCA14/11.03.2020 – Măsuri de prevenire și de monitorizare a riscurilor privind COVID-19(Coronavirus)

 3. HCA14/11.03.2020 en – Prevention and Risk Monitoring Measures in relation to COVID-19 (Coronavirus) in POLITEHNICA University of Bucharest

 4. HBECF-ETTI/12.03.2020 – Proceduri de lucru privind activitățile didactice on-line

 5. HCA15/14.03.2020 inclusiv Anexa 1 – Procedura de lucru privind activitățile on-line

 


 R1 – Regulament implementare măsuri de protective și access în spații de învățământ și administrative

 R2 – Regulament implementare măsuri de protective și access în cămine și cantine

 S1 – Ghid minimal de access și utilizare a platformei UPB de cursuri – studenți

 S2 – Ghid minimal de accesare a activităților didactice live - studenți

 P1 – Ghid minimal de access și utilizare a platformei UPB de cursuri – profesori

 P2 – Ghid minimal Ghid minimal de transmitere live a activitatilor didactice - profesori