Raportări SARS-CoV-2 pentru studenți

Conform hotărârii Consiliului de Administrație și luând în considerare legislația în vigoare, toți studenții, masteranzii și doctoranzii universității au obligația de a raporta îmbolnăvirile cu noul coronavirus. Pentru Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, responsabilul pentru strângerea și raportarea acestor informații este Radu Hobincu ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , telefon).

Dacă și numai dacă ați fost testați și testul este pozitiv, vă rugăm să anunțați de urgență completând acest formular și contactându-l apoi pe Radu Hobincu.

Aveți grijă și protejați-vă pe voi și pe cei din jurul vostru: purtați mască, păstrați distanța și spălați-vă pe mâini des!