Lucrări de verificare - sem. II 2020-2021

Lucrări de verificare (curs) – semestrul II
Învăţământ universitar de licență 2020-2021

În ședința Biroului Executiv al Conducerii Facultății din data de 3 martie 2021 s-a propus, ca și recomandare pentru disciplinele care au prevăzută verificare pe parcurs în fișa disciplinei, următorul calendar:

  

Anul I

Fizică 2

săptămâna a 7-a

Analiză matematică 2

săptămâna a 8-a

Bazele electrotehnicii 2

săptămâna a 9-a* sau a 10-a*

Anul II

Analiza şi sinteza circuitelor

săptămâna a 7-a

Circuite electronice fundamentale

săptămâna a 8-a

 

 

Anul III

Specializarea

Disciplina

Săptămâna

 

Electronică aplicată (ELA)

Decizie şi estimare în prelucrarea informaţiilor

7

Prelucrarea digitală a semnalelor

8

Senzori și circuite de condiționare a semnalelor

9* / 10*

Tehnologii și sisteme de telecomunicații (TST)

Decizie şi estimare în prelucrarea informaţiilor

7

Prelucrarea digitală a semnalelor

8

Comunicaţii analogice şi digitale

9*/ 10*

Reţele şi software de telecomunicaţii (RST)

Decizie şi estimare în prelucrarea informaţiilor

7

Prelucrarea digitală a semnalelor

8

Comunicaţii analogice şi digitale

9*/ 10*

Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii (MON)

Decizie şi estimare în prelucrarea informaţiilor

7

Senzori și circuite de condiționare a semnalelor

8

Prelucrarea digitală a semnalelor

9* / 10*

Ingineria informației (INF)

Decizie și estimare în prelucrarea informațiilor

7

Prelucrarea digitală a semnalelor

8

Arhitectura sistemelor de calcul

9*/ 10*

 

*NOTA: Nu se vor planifica lucrări de verificare în perioada 30 Aprilie – 04 mai 2021 din cauza zilelor de sărbătoare de Paște
.