Lucrări de verificare - sem. II 2018-2019

Lucrări de verificare* (curs) – semestrul II
Învăţământ universitar de licenţă 2018-2019 

 

Anul I

  • Fizica 2                                                       -           săptămâna a 7-a
  • Analiza matematică 2                                   -           săptămâna a 8-a
  • Bazele electrotehnicii 2                                 -           săptămâna a 9-a

 

Anul II

  • Analiza şi sinteza circuitelor                         -           săptămâna a 7-a
  • Circuite electronice fundamentale                -           săptămâna a 8-a

 

Anul III

Specializarea

Disciplina

Săptă­mâna

Electronică aplicată (ELA)

Decizie şi estimare în prelucrarea informaţiilor

7

Prelucrarea digitală a semnalelor

8

Senzori și circuite de condiționare a semnalelor

9

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (TST)

Decizie şi estimare în prelucrarea informaţiilor

7

Prelucrarea digitală a semnalelor

8

Comunicaţii analogice şi digitale

9

Reţele şi software de telecomunicaţii (RST)

Decizie şi estimare în prelucrarea informaţiilor

7

Prelucrarea digitală a semnalelor

8

Comunicaţii analogice şi digitale

9

Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii (MON)

Decizie şi estimare în prelucrarea informaţiilor

7

Senzori și circuite de condiționare a semnalelor

8

Prelucrarea digitală a semnalelor

9

Ingineria informației (INF)

Decizie și estimare în prelucrarea informațiilor

7

Prelucrarea digitală a semnalelor

8