Lucrări de verificare - sem. I 2018-2019

Lucrări de verificare (curs) – semestrul I
Învăţământ universitar de licenţă 2018-2019

 

Anul I

 • Algebră şi geometrie                                     -          săptămâna a 7-a
 • Analiză matematică 1                                    -          săptămâna a 8-a
 • Bazele electrotehnicii 1                                 -          săptămâna a 9-a

 

Anul II

 • Materiale pentru electronică                         -          săptămâna a 7-a
 • Semnale și sisteme                                        -          săptămâna a 8-a
 • Dispozitive electronice                                 -          săptămâna a 9-a

 

Anul III 

 • Microcontrolere                                            -          săptămâna a 7-a
 • Teoria transmisiunii informaţiei                   -          săptămâna a 8-a
 • Circuite integrate analogice                          -          săptămâna a 9-a

 

Anul IV

 Electronică aplicată (ELA)

 • Sisteme electronice programabile                           -          săptămâna a 8-a
 • Arhitectura sistemelor de calcul                               -          săptămâna a 9-a

  

 Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (TST)

 • Comunicaţii de date                                                  -          săptămâna a 8-a
 • Sisteme şi echipamente de comunicaţii radio                      -          săptămâna a 9-a

 

 Reţele şi software de telecomunicaţii (RST)

 • Comunicaţii de date                                                  -          săptămâna a 8-a
 • Baze de date                                                             -          săptămâna a 9-a

 

 Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii (MON)

 • Dispozitive optoelectronice                                      -          săptămâna a 8-a
 • Microsenzori                                                           -          săptămâna a 9-a

 

 Ingineria informaţiei (INF)

 • Reţele de calculatoare                                               -          săptămâna a 8-a
 • Prelucrarea imaginilor                                              -          săptămâna a 9-a