SESIUNEA IANUARIE-FEBRUARIE 2017

  • Imprimare

Ca urmare a încercărilor de promovare prin fraudă a unor examene şi în conformitate cu Art. 56 (punctele a şi b) din “REGULAMENTUL privind organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ de licenţă în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti” modificat prin decizia Consiliului Facultăţii ETTI din 30 martie 2017,

o studentă din Anul I (examen Fizică1), un student din Anul II (examen Fizică1) şi 12 studenţi din Anul III (examen Certificare Competenţe de Programare) au fost sancţionaţi cu anularea punctajelor obţinute la disciplina respectivă în anul universitar 2016-2017 şi refacerea disciplinei cu taxă în anul următor şi cu mustrare scrisă cu aplicarea prevederilor Art. 62 (5) din REGULAMENT.

Deciziile au fost luate de către Biroul Executiv al Consiliului Facultăţii ETTI în data de 12 aprilie 2017.

Data                                                                                                          Decan, 

19.04.2017                                                                          Prof. Dr. Ing. Cristian NEGRESCU