SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

  • Imprimare

Ca urmare a încercărilor de promovare prin fraudă a unor examene şi în conformitate cu Art. 56 (punctele a şi b) din “REGULAMENTUL privind organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ de licenţă în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti” modificat prin decizia Consiliului Facultăţii ETTI din 30 martie 2017, următorii studenţi au fost sancţionaţi cu anularea punctajelor obţinute la disciplina respectivă în anul universitar 2016-2017 şi refacerea disciplinei cu taxă în anul următor şi cu mustrare scrisă cu aplicarea prevederilor Art. 62 (5) din REGULAMENT.

 

Nr. crt.

Nume prenume student

An studii

Grupa

Disciplina la care s-a încercat promovarea prin fraudă

1

ROŞCA Petru

3

433D

Comunicaţii analogice şi digitale

2

BENEGUI D.A. Alin-Răzvan

1

411D

Bazele electrotehnicii 2

3

VASILE D. Alexandru

1

413A

Bazele electrotehnicii 2

Deciziile au fost luate de către Biroul Executiv al Consiliului Facultăţii ETTI în data de 13 septembrie 2017.

Decan,

Prof. Dr. Ing. Cristian NEGRESCU