SESIUNEA IANUARIE-FEBRUARIE 2018

Ca urmare a încercărilor de promovare prin fraudă a unor examene şi în conformitate cu Art. 56 (punctele a şi b) din “REGULAMENTUL privind organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ de licenţă în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti” modificat prin decizia Consiliului Facultăţii ETTI din 30 martie 2017, următorii studenţi au fost sancţionaţi cu anularea punctajelor obţinute la disciplina respectivă în anul universitar 2017-2018 şi refacerea disciplinei cu taxă în anul următor şi cu mustrare scrisă cu aplicarea prevederilor Art. 62 (5) din REGULAMENT.

 

Nr. crt.

Nume prenume student

An studii

Grupa

Disciplina la care s-a încercat promovarea prin fraudă

1

BĂZĂVAN Gh. Elena-Monica

4

443C

Examen de certificare competenţe de programare

2

IONESCU C. Ionuţ-Liviu

4

442A

Microcontrolere

3

ENESCU C.Gh. Bogdan-George

4

441D

Microcontrolere

4

PETRESCU V. Mihai

4

441F

Microcontrolere

5

FILIP F. Florin-Alexandru

3

435E

Microcontrolere

6

CARAIMAN C.E. Andrei-Călin

3

431D

Microcontrolere

 Deciziile au fost luate de către Biroul Executiv al Consiliului Facultăţii ETTI în data de 25 ianuarie 2018.

Decan, 

Prof. Dr. Ing. Cristian NEGRESCU