SESIUNEA MAI-IUNIE 2018

Ca urmare a încercărilor de promovare prin fraudă a unor examene şi în conformitate cu Art. 56 (punctele a şi b) din “REGULAMENTUL privind organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ de licenţă în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti” modificat prin decizia Consiliului Facultăţii ETTI din 30 martie 2017, următorii studenţi au fost sancţionaţi cu anularea punctajelor obţinute la disciplina respectivă în anul universitar 2017-2018 şi refacerea disciplinei cu taxă în anul următor şi cu mustrare scrisă cu aplicarea prevederilor Art. 62 (5) din REGULAMENT.

 

Nr. crt.

Nume prenume student

An studii

Grupa

Disciplina la care s-a încercat promovarea prin fraudă

1

FLORICEL P. Antonio-Ştefan

1

414A

Bazele electrotehnicii 2

2

POPESCU Gh. Andreea-Melania

1

411A

Bazele electrotehnicii 2

3

GLOMNICU D.C. Alexandru-Cătălin

4

444B

Decizie şi estimare în prelucrarea informaţiilor

4

BUTOI M.G. Mihai-Alexandru

1

414F

Structuri de date şi algoritmi

5

NAN J.C. Alexandru-Andrei

1

411F

Structuri de date şi algoritmi

6

RISTEA E.C. Andrei-Cătălin

1

411F

Structuri de date şi algoritmi

7

CIUREZU D. Marina-Sabina

2

421F

Structuri de date şi algoritmi

8

SERGHIE V. Vasile-Mădălin

2

423F

Structuri de date şi algoritmi

9

TRANTIE G.A. Janeta-Georgiana

2

422F

Structuri de date şi algoritmi

10

ŢUGA E. Vlad-Costin

2

423F

Structuri de date şi algoritmi

11

ZLOTEA M. Cătălin-Ninel

1

412A

Bazele electrotehnicii 1

 Ca urmare a încercărilor de promovare prin fraudă a examenelor Fizică 2 și Structuri de date și algoritmi în sesiunea MAI-IUNIE 2018 şi în conformitate cu Art. 56 (punctele a, b, c și e) din “REGULAMENTUL privind organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ de licenţă în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti” modificat prin decizia Consiliului Facultăţii ETTI din 30 martie 2017,

studentul LAMBRU I.I. Eugen-Cosmin, anul 1 grupa 414F, a fost sancţionat cu

a)     anularea punctajelor obţinute la cele 2 discipline în anul universitar 2017-2018 şi refacerea disciplinelor cu taxă în anul următor,

b)     mustrare scrisă cu aplicarea prevederilor Art. 62 (5) din REGULAMENT,

c)      suspendarea dreptului de a locui în cămin pe o perioadă de un an de la data sancțiunii,

d)     anularea cst obţinute la toate examenele promovate în semestrul 2 din anul universitar 2017-2018 şi refacerea disciplinelor cu taxă în anul următor.

 

Deciziile au fost luate de către Biroul Executiv al Consiliului Facultăţii ETTI în data de 27 iunie 2018.

 

Decan,

Prof. Dr. Ing. Cristian NEGRESCU