Orar masterat

Orarul pentru semestrul I al anului universitar 2022-2023 

Notă: orarul poate suferi în continuare modificări.

Mai multe informaţii...

Orar licență

Orarul pentru semestrul I al anului universitar 2022-2023, poate fi consultat aici:https://bit.ly/3qGxVk7. Orarul poate suferi modificări ce vor fi marcate cu text roșu.

Studenții din anul I nu vor face ore luni, 3 octombrie, fiind invitați la Festivitatea de deschidere a anului universitar ce se va desfășura în sala A01 la ora 13:00.

Orar masterat anul 2

Cursul de Etică și Integritate Academică, obligatoriu pentru toate programele de masterat din anul 2 se desfasoara dupa urmatorul program:


Programele de masterat de la departamentele DCAE si TEF: MN(Microelectronică și Nanoelectronică), TAEA (Tehnologii integrate avansate în electronica auto), OE (Optoelectronica), ICSFET (Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii)

Cursul se va tine luni 18-20, saptamani pare - B124.

Lect. Mircea Tobosaru


Programele de masterat de la departamentul EAII: EIA (Electronică și Informatică Aplicată), EIM (Electronică și Informatică Medicală), IISC ( Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul), SIVA (Sisteme Inteligente și Vedere Artificiala), TAID (Tehnici avansate pentru imagistica digitală)

Cursul se va tine miercuri 18-20, saptamani pare - A05

Lect. Horia Patrașcu


Programele de masterat de la departamentul TC: CMOB (Comunicaţii mobile), MSR (Managementul serviciilor şi reţelelor), PCON (Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul audiovizualului și comunicațiilor), TSAC (Tehnologii software avansate pentru comunicaţii), TC (Telecomunicații)

Cursul se va tine marti 19-21, saptamani impare - A05

Conf. Ciprian Tudor


Programele de masterat in limba engleza: AWC (Advanced Wireless Comunications), AM (Advanced Microelectronics), ACES  ( Advanced Computing for Embedded Systems)

Cursul va tine marti 19-21, saptamani impare - B306

Lect. Andrei Simionescu-Panait

Orar licență valabil pana la 21 martie 2022

 

Orarul pentru semestrul II al anului universitar 2021-2022 (valabil pana la 21 martie 2022) este disponibil aici: https://bit.ly/3rpjVwo
In acest semestru toate aplicaţiile se vor desfăşura în format fizic, iar cursurile se vor desfăşura online.

Notă: orarul poate suferi în continuare modificări.

Orar masterat anul 1

Orarul pentru anul 1 masterat poate fi vizualizat la acest link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQfvn-hlWQnmImnNHkcb6aauVo4P1X3WgLuofk_rH58w4l7oe1d-USqm6Vfb_Z7U7QqubKVPH6v8rIN/pubhtml

Notă: orarul poate suferi în continuare modificări.

Cursul de Consiliere si Orientare care este inclus in pachetul de cursuri disponibile pentru studentii de la toate programele de masterat din anul I de la ETTI este programat astfel:

  • Marti 16-17 curs,
  • Luni interval 15-17 seminar 1,
  • Miercuri interval 15-17 seminarul 2.

Orar licență sem 1 2021-2022

Conform Hotărârii Senatului UPB din 12/11/2021 pentru organizarea activităților didactice și de cercetare, s-a decis reluarea activității în regim hibrid pentru studii de LICENȚĂ, incepand cu data de luni, 15 noiembrie 2021.

La Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației activitățile se vor desfășura astfel (conform orarului semestrului I al anului universitar 2021-2022 afișat pe site: https://bit.ly/3kgscyR) :

- Cursurile se vor desfăşura ON-LINE pe tot parcursul semestrului.

- Toate seminariile la anii 1, 2 si 3 se desfasoara FIZIC in salile de curs. Seminariile la anul 4 se desfășoara ON-LINE.

- Laboratoarele marcate in orar cu fond portocaliu deschis se desfasoara FIZIC, în sala de laborator specificată la orar (se va vedea și secțiunile de anunțuri din tabelul de orar). Laboratoarele și proiectele marcate cu fond verde deschis se desfășoara ON-LINE.

Pentru studiile de MASTERAT activitățile rămân în format ON-LINE.

Notă: orarul poate suferi în continuare modificări.

Cursul de Etica și integritate academică

Cursul de Etica si integritate academica in limba romana pentru studentii din anul 2 de la  programele de master de la departamentele DCAE si TEFMN(Microelectronică și Nanoelectronică), TAEA (Tehnologii integrate avansate în electronica auto), OE (Optoelectronica), ICSFET (Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii), BIOSINF (diferente) se va tine joi 18-20, saptamani pare. Profesor Mircea Tobosaru

Mai multe informaţii...

Disciplina liber aleasă Consiliere și Orientare pentru studenții înscriși la programul de studii psihopedagogice, nivel 2

În atenția studenților de la master anul I:

Programul disciplinei liber alese Consiliere si Orientare pentru studentii inscrisi la programul de studii psihopedagogice, nivel 2:
- Luni 16-18 seminar Consiliere si Orientare
- Marti 16-17 Curs Consiliere si Orientare
- Marti 17-19 seminar Consiliere si Orientare

Disciplina liber aleasă Consiliere și Orientare pentru studenții înscriși la programul de studii psihopedagogice, nivel 2 (2)

În atenția studenților de la master anul I:

Programul disciplinei liber alese Consiliere si Orientare pentru studentii inscrisi la programul de studii psihopedagogice, nivel 2:
- Luni 16-18 seminar Consiliere si Orientare
- Marti 16-17 Curs Consiliere si Orientare
- Marti 17-19 seminar Consiliere si Orientare