Orar masterat

Orarul pentru semestrul I al anului universitar 2023-2024

Notă: orarul poate suferi în continuare modificări.

Mai multe informaţii...

Orar licență

Orarul pentru semestrul II al anului universitar 2022-2023, poate fi consultat aici: bit.ly/3H1Lgey. Orarul poate suferi modificări ce vor fi marcate cu text roșu.

 

 

 

Cursul de Etica și integritate academică

Cursul de Etica si integritate academica in limba romana pentru studentii din anul 2 de la  programele de master de la departamentele DCAE si TEFMN(Microelectronică și Nanoelectronică), TAEA (Tehnologii integrate avansate în electronica auto), OE (Optoelectronica), ICSFET (Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii), BIOSINF (diferente) se va tine joi 18-20, saptamani pare. Profesor Mircea Tobosaru

Mai multe informaţii...

Disciplina liber aleasă Consiliere și Orientare pentru studenții înscriși la programul de studii psihopedagogice, nivel 2

În atenția studenților de la master anul I:

Programul disciplinei liber alese Consiliere si Orientare pentru studentii inscrisi la programul de studii psihopedagogice, nivel 2:
- Luni 16-18 seminar Consiliere si Orientare
- Marti 16-17 Curs Consiliere si Orientare
- Marti 17-19 seminar Consiliere si Orientare

Disciplina liber aleasă Consiliere și Orientare pentru studenții înscriși la programul de studii psihopedagogice, nivel 2 (2)

În atenția studenților de la master anul I:

Programul disciplinei liber alese Consiliere si Orientare pentru studentii inscrisi la programul de studii psihopedagogice, nivel 2:
- Luni 16-18 seminar Consiliere si Orientare
- Marti 16-17 Curs Consiliere si Orientare
- Marti 17-19 seminar Consiliere si Orientare