Orar licență

Activităţile didactice pentru ciclul de licenţă de la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologia Informaţiei vor începe pe data de 4 octombrie.

Conform Hotărârii Senatului UPB nr 296 din 08/10/2021 în perioada 11.10.2021 - 29.10.2021 toate activitățile didactice (cursuri, laboratoare, seminarii și proiecte) se vor desfășura online.

Prin urmare începând de luni 11.10.2021 toate activitățile didactice din ciclul de licența la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației vor trece în regim online fără excepții. Acestea se vor desfășura (online, pe platforma MSTeams) în intervalele stabilite conform orarului.

Cursurile se vor desfăşura online pe tot parcursul semestrului. Aplicaţiile se vor desfăşura online după cum este indicat în orarul pentru semestrul I al anului universitar 2021-2022: https://bit.ly/3kgscyR.

Activitățile marcate cu fond albastru sunt cursurile opționale.

Notă: orarul poate suferi în continuare modificări.

Orar masterat

Orarul pentru semestrul I al anului universitar 2021-2022 

Mai multe informaţii...

Cursul de Etica și integritate academică

Cursul de Etica si integritate academica in limba romana pentru studentii din anul 2 de la  programele de master de la departamentele DCAE si TEFMN(Microelectronică și Nanoelectronică), TAEA (Tehnologii integrate avansate în electronica auto), OE (Optoelectronica), ICSFET (Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii), BIOSINF (diferente) se va tine joi 18-20, saptamani pare. Profesor Mircea Tobosaru

Mai multe informaţii...

Disciplina liber aleasă Consiliere și Orientare pentru studenții înscriși la programul de studii psihopedagogice, nivel 2

În atenția studenților de la master anul I:

Programul disciplinei liber alese Consiliere si Orientare pentru studentii inscrisi la programul de studii psihopedagogice, nivel 2:
- Luni 16-18 seminar Consiliere si Orientare
- Marti 16-17 Curs Consiliere si Orientare
- Marti 17-19 seminar Consiliere si Orientare

Disciplina liber aleasă Consiliere și Orientare pentru studenții înscriși la programul de studii psihopedagogice, nivel 2 (2)

În atenția studenților de la master anul I:

Programul disciplinei liber alese Consiliere si Orientare pentru studentii inscrisi la programul de studii psihopedagogice, nivel 2:
- Luni 16-18 seminar Consiliere si Orientare
- Marti 16-17 Curs Consiliere si Orientare
- Marti 17-19 seminar Consiliere si Orientare