Orar masterat anul 2

Cursul de Etică și Integritate Academică, obligatoriu pentru toate programele de masterat din anul 2 se desfasoara dupa urmatorul program:


Programele de masterat de la departamentele DCAE si TEF: MN(Microelectronică și Nanoelectronică), TAEA (Tehnologii integrate avansate în electronica auto), OE (Optoelectronica), ICSFET (Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii)

Cursul se va tine luni 18-20, saptamani pare - B124.

Lect. Mircea Tobosaru


Programele de masterat de la departamentul EAII: EIA (Electronică și Informatică Aplicată), EIM (Electronică și Informatică Medicală), IISC ( Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul), SIVA (Sisteme Inteligente și Vedere Artificiala), TAID (Tehnici avansate pentru imagistica digitală)

Cursul se va tine miercuri 18-20, saptamani pare - A05

Lect. Horia Patrașcu


Programele de masterat de la departamentul TC: CMOB (Comunicaţii mobile), MSR (Managementul serviciilor şi reţelelor), PCON (Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul audiovizualului și comunicațiilor), TSAC (Tehnologii software avansate pentru comunicaţii), TC (Telecomunicații)

Cursul se va tine marti 19-21, saptamani impare - A05

Conf. Ciprian Tudor


Programele de masterat in limba engleza: AWC (Advanced Wireless Comunications), AM (Advanced Microelectronics), ACES  ( Advanced Computing for Embedded Systems)

Cursul va tine marti 19-21, saptamani impare - B306

Lect. Andrei Simionescu-Panait