Cursul de Etica și integritate academică

Cursul de Etica si integritate academica in limba romana pentru studentii din anul 2 de la  programele de master de la departamentele DCAE si TEFMN(Microelectronică și Nanoelectronică), TAEA (Tehnologii integrate avansate în electronica auto), OE (Optoelectronica), ICSFET (Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii), BIOSINF (diferente) se va tine joi 18-20, saptamani pare. Profesor Mircea Tobosaru

Cursul de Etica si integritate academica in limba romana pentru studentii din anul 2 de la  programele de master de la departamentul EAIIEIA (Electronică și Informatică Aplicată), EIM (Electronică și Informatică Medicală), IISC ( Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul), SIVA (Sisteme Inteligente și Vedere Artificiala), TAID (Tehnici avansate pentru imagistica digitală) se va tine marti, 17-19, saptamani pareProfesor Horia Patrașcu

Cursul de Etica si integritate academica in limba romana pentru studentii din anul 2 de la programele de master de la departamentul TCCMOB (Comunicaţii mobile), MSR (Managementul serviciilor şi reţelelor), PCON (Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul audiovizualului și comunicațiilor), TSAC (Tehnologii software avansate pentru comunicaţii), TC (Telecomunicații)  se va tine luni 18-20, saptamani impareProfesor Ciprian Tudor

Cursul de Etica si integritate academica in limba engleza pentru studentii din anul 2 de la programele de master in limba englezaAWC (Advanced Wireless Comunications), AM (Advanced Microelectronics), ACES  ( Advanced Computing for Embedded Systems)  se desfasoara luni, 17-19, in saptamanile impare (The Ethics and Academic Integrity course in English for 2nd year students from the master's programs in English takes place on Mondays from 5 pm in odd weeks). Profesor Andrei Simionescu-Panait