Disciplina liber aleasă Consiliere și Orientare pentru studenții înscriși la programul de studii psihopedagogice, nivel 2

În atenția studenților de la master anul I:

Programul disciplinei liber alese Consiliere si Orientare pentru studentii inscrisi la programul de studii psihopedagogice, nivel 2:
- Luni 16-18 seminar Consiliere si Orientare
- Marti 16-17 Curs Consiliere si Orientare
- Marti 17-19 seminar Consiliere si Orientare