Orar licență

Activităţile didactice pentru ciclul de licenţă de la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologia Informaţiei vor începe pe data de 4 octombrie.

Conform Hotărârii Senatului UPB nr 296 din 08/10/2021 în perioada 11.10.2021 - 29.10.2021 toate activitățile didactice (cursuri, laboratoare, seminarii și proiecte) se vor desfășura online.

Prin urmare începând de luni 11.10.2021 toate activitățile didactice din ciclul de licența la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației vor trece în regim online fără excepții. Acestea se vor desfășura (online, pe platforma MSTeams) în intervalele stabilite conform orarului.

Cursurile se vor desfăşura online pe tot parcursul semestrului. Aplicaţiile se vor desfăşura online după cum este indicat în orarul pentru semestrul I al anului universitar 2021-2022: https://bit.ly/3kgscyR.

Activitățile marcate cu fond albastru sunt cursurile opționale.

Notă: orarul poate suferi în continuare modificări.