Orar masterat

Orarul pentru semestrul II al anului universitar 2022-2023 

Notă: orarul poate suferi în continuare modificări.

Anul 1

 

Cursul de Etică pentru anul II sem 2:

Lect. Mircea Tobosaru:
Programele de master de la departamentele DCAE si TEF: MN(Microelectronică și Nanoelectronică), TAEA (Tehnologii integrate avansate în electronica auto), OE (Optoelectronica), ICSFET (Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii)MS (Microsisteme), BIOSINF (Tehnologii Multimedia în Aplicații de Biometrie și Securitatea Informației)
Joi, 18-20, saptamani impare, online pe MsTeams
 
 
Lect. Horia Patrașcu
Programele de master de la departamentul EAII: EIA (Electronică și Informatică Aplicată), EIM (Electronică și Informatică Medicală), IISC ( Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul), SIVA (Sisteme Inteligente și Vedere Artificiala), TAID (Tehnici avansate pentru imagistica digitală)
Vineri, 14-16, saptamani pare, online pe MsTeams


Conf. Ciprian Tudor
Programele de master de la departamentul TC: CMOB (Comunicaţii mobile), MSR (Managementul serviciilor şi reţelelor), PCON (Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul audiovizualului și comunicațiilor), TSAC (Tehnologii software avansate pentru comunicaţii), TC (Telecomunicații)
Marti, 18-20, saptamini impare, online pe MsTeams
 

Andrei Simionescu-Panait
Programele de master in limba engleza: AWC (Advanced Wireless Comunications), AM (Advanced Microelectronics), ACES  ( Advanced Computing for Embedded Systems), EPIC (Electric Vehicle Propulsion and Control)
Luni, 18-20, saptamani pare, online Ms Teams