Decizii BCF privind formarea grupelor și transferul între domenii de studii

În ședința BCF din data de 05/09/2018, s-au luat următoarele decizii:

Mai multe informaţii...

Procedura de eliberare a adeverinţelor de student

Studentul va descărca formularul de pe pagina de web a facultăţii sau de la Secretariat, şi îl va completa fără ştersături sau alte modificări, potrivit următoarelor instrucţiuni:

Mai multe informaţii...

Procedura de refacere a anului (repetare/reînmatriculare) în anul universitar 2018/2019

Studenții care au semnat în anii precedenți contracte de studii cu taxă și nu au achitat integral taxele vor achita restul de taxă înainte de a depune cerere de repetare/reînmatriculare. Dispozițiile de plată se vor ridica de la Secretariatul Facultății, în timpul programului de lucru cu publicul.

Mai multe informaţii...

Procedura de promovare în anul universitar 2018/2019

Studenții care nu au obţinut necesarul de puncte credit obligatorii, respectiv:

Mai multe informaţii...

Interacțiunea cu secretariatul facultății

Proceduri pentru interacţiunea cu secretariatul facultăţii:

Mai multe informaţii...

Schimbare discipline

PROCEDURĂ

privind aplicarea Art. 12 din Regulamentul pentru studiile universitare de licență pentru înlocuirea unor discipline din planul de învățământ în limita a 15 p.c.

 

Mai multe informaţii...

Refacerea disciplinelor nepromovate

PROCEDURĂ

privind refacerea disciplinelor nepromovate în anii anteriori

Mai multe informaţii...