Procedură schimbare discipline

PROCEDURĂ

privind aplicarea Art. 10 din Regulamentul pentru studiile universitare de licență pentru înlocuirea unor discipline din planul de învățământ în limita a 25 p.c.

Deoarece în ultimii ani s-a înregistrat o creștere a numărului de solicitări din partea studenților privind înlocuirea unor discipline din planul de învățământ în baza Art. 10 din regulament (menționat mai jos) prin această procedură se stabilesc etapele care trebuie îndeplinite de către studenți în vederea aprobării de către BEF-ETTI a cererilor de înlocuire a disciplinelor.

Mai multe informaţii...

PROCEDURĂ privind refacerea disciplinelor nepromovate în anii anteriori

 

  • Studenții care refac discipline în regim de diferență vor reface disciplina cu titularul care a predat la seria la care au fost înmatriculați în anul de studii când au făcut prima dată disciplina (fără o cerere specială).

    Mai multe informaţii...

PROCEDURĂ privind refacerea disciplinelor nepromovate în anii anteriori cu alt titular decât cel care a predat disciplina la seria în care a fost studentul în anii anteriori

  • În cazul în care, din motive obiective, studenții nu pot să refacă disciplina cu titularul care predă la seria la care sunt repartizați implicit, studenții vor face o cerere de refacere a disciplinei cu alt titular, cerere care trebuie aprobată de titularul respectiv și de decanat.

    Mai multe informaţii...

Subcategorii