Procedura de refacere a anului (repetare/reînmatriculare) în anul universitar 2018/2019

Studenții care au semnat în anii precedenți contracte de studii cu taxă și nu au achitat integral taxele vor achita restul de taxă înainte de a depune cerere de repetare/reînmatriculare. Dispozițiile de plată se vor ridica de la Secretariatul Facultății, în timpul programului de lucru cu publicul.

 

*  Depunerea cererilor de repetare/reînmatriculare: 10.09-14.09.2018.(la Secretariat sau în cutiile metalice din incinta Secretariatului)

ATENȚIE! Cererile depuse ulterior nu vor fi luate în considerare.

*  Achitarea taxelor aferente sem I : 24.09-05.10.2018, dupăsemnarea contractului de studii. Dispozițiile de plată se vor ridica de la Secretariatul Facultății, conform programului de lucru cu publicul.

Chitanța cu dovada plății va fi adusă la secretara de an până la data de 15.10.2018, inclusiv, conform programului de lucru cu publicul)

IMPORTANT!

Studenții care nu achită integral taxa aferentă semestrului I nu vor primi adeverințe de student.De asemenea, nu vor primi viză pe carnetele de student și nu vor beneficia de legitimații de transport

 

 

Secretar Șef Facultate