Procedura de refacere a anului (repetare/reînmatriculare) în anul universitar 2020/2021

Studenții care au semnat în anii precedenți contracte de studii cu taxă și nu au achitat integral taxele trebuie să achite restul de taxă.

 

Plățile se fac în contul: Universitatea Politehnica din București, IBAN: RO77RNCB0723000506250319, CUI: 4183199. Obligatoriu se va menționa Facultatea ETTI, obiectul plătii,  iar dacă plătitorul este o altă persoană decât studentul se va menționa pentru cine face plata.  Dovada plății va fi trimisă pe email-ul secretarei de an.

Depunerea cererilor: 07.09.2020 – 15.09.2020 – prin email, la secretara de an (model cereri atașat)

  • Cererile de repetare vor fi trimise pe adresa secretarei de an. Studenții care nu și-au achitat integral taxele trebuie să trimită o dată cu cererea și dovada achitării taxelor restante.
  • Cererile de reînmatriculare vor fi trimise împreună cu dovada achitării taxei de 100 lei, reprezentând taxa de reînmatriculare. Secretariatul va verifica ulterior situația debitelor și în funcție de aceasta va trimite studentului suma ce va trebui achitată pentru ca cererea să fie aprobată.

 

ATENȚIE! Cererile trimise ulterior nu vor fi luate în considerare.

 

                                                                                                                                                                       Secretar Șef Facultate