PROCEDURĂ privind refacerea disciplinelor nepromovate în anii anteriori cu alt titular decât cel care a predat disciplina la seria în care a fost studentul în anii anteriori

  • În cazul în care, din motive obiective, studenții nu pot să refacă disciplina cu titularul care predă la seria la care sunt repartizați implicit, studenții vor face o cerere de refacere a disciplinei cu alt titular, cerere care trebuie aprobată de titularul respectiv și de decanat.
  • Cererea trebuie însoțită de un extras tipărit cu orarul grupei studentului și cu seria (din orarul anului anterior) cu disciplina la care predă noul titular, din care să rezulte ca se pot reface activitățile didactice (curs, seminar, laborator) fără a afecta orarul anului curent.
  • Nu pot solicita schimbarea titularului disciplinei, studenții care repetă anul în care se face disciplina respectivă și sunt înmatriculați în aceeași serie ca în anul anterior.
  • Pentru a nu încărca formațiile de studiu la disciplina la care predă titularul, numărul de cereri de schimbare de titular care vor fi aprobate nu poate fi mai mare de 10 cereri.
  • Cererile de refacere a disciplinei cu alt titular trebuie trimise prin email la secretara de an până pe data de 20.09.2022.
  • Referitor la data cererii care se ia în considerare, aceasta va fi data la care se trimite emailul de către student secretarei de an și nu data scrisă pe cerere de student.

 

BEF-ETTI        09.09.2022