Stagiu de practică 2018 în securitate informatică

În baza Protocolului de colaborare încheiat cu Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB), în anul 2018, Serviciul de Informaţii Externe continuă organizarea stagiului de practică în domeniul SECURITATE INFORMATICĂ, destinat studenţilor aflaţi la sfârşitul primului an de masterat la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.

Mai multe informaţii...

Stagiu de practică 2018 în criptologie

În baza Protocolului de colaborare încheiat cu Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB), în anul 2018, Serviciul de Informaţii Externe continuă tradiţia stagiului de practică în domeniul CRIPTOLOGIE, destinat studenţilor aflaţi la sfârşitul primului an de masterat la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.

Mai multe informaţii...

Conferința Internațională “Romanian Cryptology Days” 2017

Serviciul de Informaţii Externe  organizează  Conferința Internațională  Romanian Cryptology Days”  2017.

Mai multe informații sunt disponibile la adresa www.sie.ro/rcd2017.

Stagiu de practică 2017 în criptologie

În baza Protocolului de colaborare încheiat cu Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB), în anul 2017, Serviciul de Informaţii Externe continuă tradiţia stagiului de practică în domeniul CRIPTOLOGIE, destinat studenţilor aflaţi la sfârşitul primului an de masterat la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.

Mai multe informaţii...

Stagiu de practică 2017 în securitate informatică

În baza Protocolului de colaborare încheiat cu Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB), în anul 2017, Serviciul de Informaţii Externe continuă organizarea stagiului de practică în domeniul SECURITATE INFORMATICĂ, destinat studenţilor aflaţi la sfârşitul primului an de masterat la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.

Mai multe informaţii...

Stagiu de practică 2016 în criptologie

În baza Protocolului de colaborare încheiat cu Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB), în cursul anului 2016, Serviciul de Informaţii Externe continuă tradiţia stagiului de practică în domeniul CRIPTOLOGIE, destinat studenţilor aflaţi la sfârşitul primului an de masterat la Facultatea de Electronică, telecomunicații și tehnologia informației, specializările:

  • Electronică și informatică aplicată;
  • Circuite și sisteme integrate de comunicații;
  • Comunicații mobile;
  • Tehnologii software avansate pentru comunicații;
  • Managementul serviciilor și rețelelor;
  • Rețele integrate de telecomunicații;
  • Ingineria informației și a sistemelor de calcul.

    Mai multe informaţii...