Facultate

Nume Pozitie Telefon
Prof. Dr. Ing. Mihnea UDREA Decan 0214024618
Ec. Elena DERVIȘ Șef serviciu secretariat 0214024618
Drd. Ing. Aurelian DERVIŞ Administrator IT 0214024733
Secretariat studenți Secretariat 0214024781;0214024782
Admitere Comisia locală de admitere 0721447706