Facultate

Nume Pozitie Telefon
Prof. Dr. Ing. Cristian NEGRESCU Decan 0214024618
Prof. Dr. Ing. Dragoș BURILEANU Prodecan responsabil imagine 0214024688
Ș.l. Dr. Ing. Rodica CONSTANTINESCU Prodecan responsabil cazări, practică și admitere ciclul de licență 0214024822
Ec. Elena DERVIȘ Șef serviciu secretariat 0214024618
Drd. Ing. Aurelian DERVIŞ Administrator IT 0214024733
Secretariat studenți Secretariat 0214024781;0214024782
Admitere Comisia locală de admitere 0721447706