Energy Challenge | E.ON Romania

Concursul E.ON Energy Challenge

Concursul este dedicat tinerilor care urmează studii de licență sau masterat în cadrul
unei universităţi de pe teritoriul României. Urmărim dezvoltarea creativității studenților,
conturând cadrul ideal unde grupuri de studenţi (minim 2, maxim 4 din orice ani de
studii) să își poată testa ideile și cunoștințele în faţa unui juriu format din experţi ai
companiei noastre.

Ideile participanţilor trebuie să se înscrie într-una din cele 4 teme: Eficienţă Energetică
şi Optimizare Reţea, Energie Verde, Digital&Smart şi Produse şi Servicii Clienţi.


Etapele concursului sunt următoarele:
• 7 Noiembrie 2022 – 23 Decembrie 2022: Perioada de înscriere;
• 10 Ianuarie 2023 – 21 Ianuarie 2023: Etapa de selecție prin interviu video;
• 13 Martie 2023 – 15 Martie 2023: Energy Challenge Academy (*);
• 16 Martie 2023 – 17 Martie 2022: Finala Concursului Energy Challenge.

(*) Candidații promovați în etapa anterioară vor avea parte de experiența Energy Challenge Academy (ECA), unde
vor cunoaște persoane din cadrul grupului E.ON, vor primi îndrumare privind realizarea proiectelor și își vor
dezvolta atât abilitățile profesionale, cat și soft skill-urile. ECA şi Finala vor avea loc la sediul E.ON din Târgu-
Mureş.


Valoarea brută totală a premiilor este de până la 32.846 lei și este repartizată în
formatul următor:

Locul 1- 3000 Euro/echipă;
Locul 2 -Aventuri de 500 Euro/membru de echipă;
Locul 3 -Bilet la un festival la alegere în valoare de până la 1000 RON/membru de
echipă.

Detalii principale de interes privind concursul:
• Participanții se pot înscrie exclusiv în echipe (minim 2, maxim 4 persoane);
• Proiectele participante trebuie să fie în conexiune cu oricare dintre cele 4 categorii
principale;
• Se punctează în mod deosebit ideile fezabile, ce satisfac nevoi de piață, pot fi
aplicabile-realiste, inovative;
• Proiectele sunt construite sub forma unui plan de afaceri.

Documente necesare înscrierii:
• CV;
• Scurt video de prezentare a echipei şi a ideii (maximum 90 secunde);
• Adeverinţă de student, eliberată de secretariatul facultăţii;
• Acord GDPR (se găseşte pe site-ul competiţiei, la secţiunea de înscriere).
Mai multe detalii despre competiţie se regăsesc pe pagina de Facebook
https://www.facebook.com/studentenergychallenge, şi pe site-ul:

 Home | Energy Challenge | E.ON Romania (eon-romania.ro)

Va exista și o prezentare online, unde vom vorbi despre modalitatea de înscriere, avantajele competiţiei şi  unde vom răspunde tuturor întrebăriloe. Prezentarea va avea loc în data de 7 decembrie, la ora 11:00 pe Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTUyYWEwZmUtOWZhMy00MjU5LWJmMmQtOWI3MzA4NjAwMzE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b914a242-e718-443b-a47c-6b4c649d8c0a%22%2c%22Oid%22%3a%2228d93a47-868c-45a1-82c7-d081a28d706f%22%7d