Informații suplimentare pentru Concursul ERASMUS - Etapa Octombrie 2020

A fost creată platforma MOODLE: 04-ELECTRONICA: Concurs ERASMUS (2020) pentru Concursul de burse ERASMUS+ / Etapa: Octombrie 2020 (https://curs.upb.ro/course/view.php?id=11185)
• Testarea competențelor lingvistice (pentru studenții care nu au atestate) va avea loc conform indicațiilor de pe platforma MOODLE: 99 ERASMUS - Examen limbă  (https://curs.upb.ro/course/index.php?categoryid=1947).
• Concursul va avea loc în data de 20 Octombrie 2020. Ora de începere a examinărilor de tip interviu va fi 9:30 și se va desfășura online pe platforma Microsoft Teams: 04-ELECTRONICA: Concurs ERASMUS (2020). (https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a41844a4e83084c95bae2497897574c7e%40thread.tacv2/conversations?groupId=ac3df0a3-329f-4db9-8a26-496219e72e70&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac)