Premii la Sesiunea de comunicări științifice studențești 2022 Facultatea ETTI - UPB, 13-14 mai 2022

Premii acordate:

 

Secțiunea

Premiul obținut

Titlul lucrării

Numele studenților

Numele coordonatorilor

04-1

(DCAE)

I

Analiza automată a semnalelor EEG in aplicații de bio-securitate

Dan CURĂVALE, anul IV, Grupa 441E (MON), Ramona-Elena ROTARU, anul IV, Grupa 441E (MON), Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Prof. Dr. Ing. Corneliu BURILEANU, As. Univ. Dr. Ing. Ana-Antonia NEACȘU, Departamentul Dispozitive, Circuite și Arhitecturi Electronice

04-1

(DCAE)

II

Stabilizator de tensiune LDO cu buclă digitală de control

Iulian-Eduard DÎRSTARU, Anul II, Master AM, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Prof. Dr. Ing. Claudius DAN, Departamentul Dispozitive, Circuite și Arhitecturi Electronice, Ing. Ozan SERPEDIN, Infineon Technologies

04-1

(DCAE)

III

Oscilator cu zgomot de fază redus

Veronica-Georgiana FETIC, anul IV, Grupa 445E(MON), Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Conf. Dr. Ing. Florin DRĂGHICI, Departamentul Dispozitive, Circuite și Arhitecturi Electronice, Ing. Cătălin BOTEZATU, ON Semiconductor

04-1

(DCAE)

Mențiune

Placă de aplicație pentru testare automata

Florin-Cătălin DRĂGULIN, anul II, Master ACES, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

S.L. Dr. Ing. Alexandru Mihai ANTONESCU, Departamentul Dispozitive, Circuite și Arhitecturi Electronice

04-1

(DCAE)

Mențiune

Senzor CMOS integrat de temperatură de mare precizie

Ştefan ŞTEFAN, anul IV, Grupa 442E(MON), Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

S.L. Dr. Ing. Marius ENĂCHESCU, Departamentul Dispozitive, Circuite și Arhitecturi Electronice

04-2

(TEF)

I

Senzor pentru verificarea calității aerului

Alexandru-Eugen POPESCU, anul II, master ICSFET, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Conf. dr. ing. Dumitru-Iulian NĂSTAC, Departamentul de Tehnologie Electronică și Fiabilitate

04-2

(TEF)

II

Kit educațional pentru proiectarea picosateliților

Ștefan PODARU, anul IV, licență, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Specializarea Tehnologii si Sisteme de Telecomunicații

Conf. dr. ing. Dumitru-Iulian NĂSTAC, Departamentul de Tehnologie Electronică și Fiabilitate

04-2

(TEF)

III

Aplicație Android de tip chat

Alexandru CÎMPEI, anul IV, licență, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Ș.l. dr. ing. Vlad-Alexandru GROSU, Departamentul de Tehnologie Electronică și Fiabilitate

04-2

(TEF)

Mențiune

Motor de grafică pentru limbajul de programare C/C++

Alexandru-Florin ENE, anul I, licență, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Conf. dr. ing. Dumitru-Iulian NĂSTAC, Departamentul de Tehnologie Electronică și Fiabilitate

04-2

(TEF)

Mențiune

Proiectarea unui convertor de tipul sigma-delta, de ordinul 2, cu capacități comutate

Mădălina-Mihaela BONCU, anul II, master AM, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Prof. dr. ing. Gheorghe BREZEANU, Departamentul de Dispozitive, Circuite și Arhitecturi Electronice și Ing. Cătălin Botezatu, ON Semiconductor România

04-3

(EAII)

I

Estimarea direcției privirii și clasificarea de emoții folosind fața umană

Alexandru ANDREI, Master TAID, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Prof. dr. ing. Corneliu FLOREA, Departamentul de Electronică Aplicată și Ingineria Informației

04-3

(EAII)

II

Sistem pentru evaluarea caracteristicilor convertoarelor Buck și Boost controlate cu microcontroller

Silviu-Alexandru VLAD, anul IV, grupa 444B, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Conf. dr. ing. Ștefan-George ROȘU, Departamentul de Electronică Aplicată și Ingineria Informației

04-3

(EAII)

III

Detecția automată a melanomului din imagini dermatoscopice

Diana-Maria MATEI, anul IV, grupa 443B, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Conf. dr. ing. Alina SULTANA, Departamentul de Electronică Aplicată și Ingineria Informației

04-3

(EAII)

Mențiune

Pre-procesarea imaginilor radar cu apertură sintetică pentru aplicații de tomografie

Iulia Ana VASILE, anul IV, grupa 442B, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Ș.l. dr. ing Cosmin DĂNIŞOR, Departamentul de Electronică Aplicată și Ingineria Informației

04-4

(Tc)

I

Rețea 5G privată și virtualizată

Marius-Răzvan M.C. MIHAI, anul IV, 443C, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Ş.l. dr. ing. Răzvan CRĂCIUNESCU, Departamentul de Telecomunicaţii

04-4

(Tc)

II

Dispozitiv cinematic mobil și automat

Vlad-Adrian I. TUDORACHE, anul IV, 442C, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Ş.l. dr. ing. Răzvan CRĂCIUNESCU, Departamentul de Telecomunicaţii

04-4

(Tc)

III

Mobile application for a better lifestyle

Flaviu-Constantin MIRCIA, An II, Grupa 421G, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Conf. dr. ing. Eduard-Cristian POPOVICI, Departamentul de Telecomunicaţii

04-4

(Tc)

Mențiune

Platforma web pentru administrarea reclamațiilor privind deranjamente ale furnizării de servicii

Lorin O. ŞPAN, An III, Grupa 435D, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Ş.l. dr. ing. Laurenţiu BOICESCU, Departamentul de Telecomunicaţii