PREZENTAREA PROGRAMELOR DE MASTERAT 2016/2018

Masterat

  Ciclul II de studii universitare, organizare sistem Bologna

  Definitivează şi întregeşte pregătirea unui inginer

  Asigură aprofundarea şi specializarea programelor de licenţă.

 Structura programelor de masterat:

  2 ani = 4 semestre = 120 puncte credit

  Semestrele conţin activităţi de predare şi de cercetare

  4 – 6 discipline pe semestru

  Un semestru “liber”

  Semestrul I:  16 ore predare (20pc) + 12 ore cercetare (10pc)

  Semestrul II:  16 ore predare (20pc) + 12 ore cercetare (10pc)

  Semestrul III:  16 ore predare (20pc) + 12 ore cercetare (10pc)

  Semestrul IV:  28 ore cercetare şi elaborare disertaţie (30pc)

Inscriere pentru toate programele de masterat:

  5 - 14 septembrie 2016, orele 9 – 16

  probabil înscriere cu taxă redusă 25% între 18 – 23 iulie

Admitere unică pentru toate programele de masterat:

  15 septembrie 2016, ora 10

  1 examen test grilă cu 18 întrebări

  2 discipline alese dintre 3 discipline posibile:

  - Dispozitive şi circuite electronice

  - Elemente de programare şi algoritmi

  - Semnale şi sisteme

  Oricâte opţiuni posibile la înscriere

  Media admitere = (Media licenţă + Media examen)/2

  “Media bate opţiunea”

  Redistribuire automată în funcţie de opţiuni

Oferta:

  21 programe de masterat (cercetare-aprofundare)

  19 programe de masterat în domeniul Electronică şi   Telecomunicaţii

  2 programe de masterat în domeniul Calculatoare şi   Tehnologia Informaţiei

Structurare ofertă:

  - domenii de specializare şi studiu

  - departamente de tutelă

  - programe de masterat integrate

Domenii:

  Telecomunicaţii

  Microelectronică

  Aplicaţii ale electronicii şi tehnologiei informaţiei

  Semnal, imagine şi multimedia

Telecomunicaţii:

Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii – Prof. Teodor Petrescu

Tehnologii software avansate pentru comunicaţii – Prof. Sorin Zoican

Comunicaţii multimedia – Prof. Cristian Negrescu

Managementul serviciilor şi reţelelor – Prof. Roxana Zoican

Reţele integrate de telecomunicaţii – Prof. Victor Croitoru

Comunicaţii mobile – Prof. Octavian Fratu

Advanced Wireless Communications – Prof. Ion Marghescu

Microelectronică:

Microsisteme – Prof. Gheorghe Brezeanu

Advanced Microelectronics – Prof. Claudius Dan

Microelectronică şi nanoelectronică – Prof. Dan Neculoiu

Optoelectronică – Prof. Paul Şchiopu

Aplicaţii ale electronicii şi tehnologiei informaţiei:

Electronică şi informatică aplicată – Prof. Adriana Florescu

Electronică şi informatică medicală – Prof. Sever Paşca

Tehnologii integrate avansate în electronica auto – Prof. Alexandru Vasile

Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii – Prof. Angelica Bacivarov

Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul – Prof. Radu Dogaru

Semnal, imagine şi multimedia:

Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi securitatea informaţiei – Prof. Dragoş Burileanu

Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor – Prof. Cristian Negrescu

Tehnici avansate pentru imagistica digitală -  Prof. Constantin Vertan

Sisteme inteligente şi vederea artificială- Prof. Victor Neagoe

Programe noi in curs de acreditare:

  Imagistică Medicală Avansată

  Imagistică Ecografică Medicală

  Software și Hardware pentru structuri de înaltă performanță

Departamente de tutelă:

  Dispozitive, Circuite şi Arhitecturi Electronice (DCAE)

  Electronică Aplicată şi Ingineria Informatiei (EAII)

  Tehnologie Electronică şi Fiabilitate (TEF)

  Telecomunicaţii (TC)

Departamentul de Dispozitive, Circuite şi Arhitecturi Electronice (DCAE):

Microsisteme – Prof. Gheorghe Brezeanu

Advanced Microelectronics – Prof. Claudius Dan

Microelectronică şi nanoelectronică –Prof. Dan Neculoiu

Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi securitatea informaţiei – Prof. Dragoş Burileanu

Departamentul de Electronică Aplicată şi Ingineria Informaţiei (EAII):

Electronică şi informatică aplicată – Prof. Adriana Florescu

Electronică şi informatică medicală – Prof. Sever Paşca

Tehnologii integrate avansate în electronica auto – Prof. Alexandru Vasile (in colaborare cu TEF)

Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul – Prof. Radu Dogaru

Tehnici avansate pentru imagistica digitală -  Prof. Constantin Vertan

Sisteme inteligente şi vederea artificială - Prof. Victor Neagoe

Departamentul de Tehnologie Electronică şi Fiabilitate (TEF) :

Tehnologii integrate avansate în electronica auto – Prof. Alexandru Vasile (în colaborare cu EAII)

Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii – Prof. Angelica Bacivarov

Optoelectronică – Prof. Paul Şchiopu

Departamentul de Telecomunicaţii  (TC):

Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii – Prof. Teodor Petrescu

Tehnologii software avansate pentru comunicaţii – Prof. Sorin Zoican

Comunicaţii multimedia – Prof. Cristian Negrescu

Managementul serviciilor şi reţelelor – Prof. Roxana Zoican

Reţele integrate de telecomunicaţii – Prof. Victor Croitoru

Comunicaţii mobile – Prof. Octavian Fratu

Advanced Wireless Communications – Prof. Ion Marghescu

Programe de masterat integrate (cursuri comune in numar semnificativ):

Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi securitatea informaţiei – Prof. Dragoş Burileanu

Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor – Prof. Cristian Negrescu

Tehnici avansate pentru imagistica digitală -  Prof. Constantin Vertan

Comunicatii multimedia – Prof. Cristian Negrescu

Oferta:

  21 programe de masterat (cercetare-aprofundare)

   - mai multe informaţii la reprezentanţii departamentelor

   - mai multe informaţii la responsabilii programelor