Acces la baze de date de literatură ştiinţifică

Universitatea "POLITEHNICA" din Bucureşti, prin proiectul ANELIS PLUS, oferă acces la următoarele baze de date de natură ştinţifică:

- ScienceDirect Freedom Collection (ELSEVIER);
- SpringerLink Journals;
- IEEE;
- SCOPUS;
- ISI Thomson, Web of Knowledge.

  Accesul este permis prin autentificarea reţelei de calculatoare (pe bază de IP-uri publice) aparţinând Univesităţii "POLITEHNICA" din Bucureşti.
Bazele de date sunt disponibile pe pagina web a Bibliotecii Centrale www.library.pub.ro sau direct la adresele editurilor prin recunoaşterea IP-urilor UPB.

Informaţii suplimentare se obţin la sediul Bibliotecii Centrale sau la telefoanele 0214029080/0214029060.