Şcoala doctorală ETTI-B

La ETTI-B, studiile de doctorat se fac în forma de invățământ cu frecvență și au o durată de trei ani.  Şcoala Doctorală ETTI-B asigură transparenţa procedurilor de selecţie şi admitere la doctorat, a criteriilor de evaluare şi a standardelor impuse candidaţilor. 

Mai multe informaţii...

Descrierea domeniilor de studiu

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei pregăteşte ingineri în două domenii:

- ETTI – Inginerie Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologii Informaționale,

CTI – Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei.

Mai multe informaţii...

Localizare

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei are sediul pe Bulevardul Iuliu Maniu 1-3.

Pentru localizare, puteţi folosi harta sau Wikimapia.

Pentru orientare în interiorul campusului, puteţi folosi harta campus.

Programe de masterat

În Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației există peste 20 de  programe  organizate ca masterate de cercetare, pe durata a patru semestre, care oferă studenților cunoştinţe de bază și competențe specifice în domenii ca:

Mai multe informaţii...

Pregătirea complementară

Facultatea de Electronică, Telecomunicații  şi Tehnologia Informaţiei oferă, prin excelenţă, o educaţie vocaţională, a cărei finalitate este dobândirea formaţiei de inginer. A fi inginer înseamnă a fi creativ, inovator.

Mai multe informaţii...

Istoric

    Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti este cea mai veche şi prestigioasă şcoală de ingineri din România. Tradiţiile ei sunt legate de înfiinţarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei şcoli tehnice superioare cu predare în limba română la mânăstirea Sfântul Sava din Bucureşti, care în anul 1832 este reorganizată în Colegiul de la Sfântul Sava.

Mai multe informaţii...

Birou Consiliu

Biroul lărgit al Consiliului Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 

Mai multe informaţii...

Consiliul facultății

Consiliu Facultății de Electronică Telecomunicații și Tehnologia Informației este format din:

Mai multe informaţii...

Subcategorii