Calendar

Structura anului universitar 2017-2018

Mai multe informaţii...

Descrierea domeniilor de studiu

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei pregăteşte ingineri în două domenii:

- ETTI – Inginerie Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologii Informaționale,

CTI – Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei.

Mai multe informaţii...

Regulament studii universitare de licenţă

Puteţi descărca Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ de licenţă, actualizat la data de 30 martie 2017, în format pdf.

 

Localizare

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei are sediul pe Bulevardul Iuliu Maniu 1-3.

Pentru localizare, puteţi folosi harta sau Wikimapia.

Pentru orientare în interiorul campusului, puteţi folosi harta campus.

Programe de masterat

În Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației există peste 20 de  programe  organizate ca masterate de cercetare, pe durata a patru semestre, care oferă studenților cunoştinţe de bază și competențe specifice în domenii ca:

Mai multe informaţii...

Pregătirea complementară

Facultatea de Electronică, Telecomunicații  şi Tehnologia Informaţiei oferă, prin excelenţă, o educaţie vocaţională, a cărei finalitate este dobândirea formaţiei de inginer. A fi inginer înseamnă a fi creativ, inovator.

Mai multe informaţii...

Şcoala doctorală ETTI-B

Școala doctorală ETTI-B organizează și coordonează studii universitare avansate de doctorat științific în domeniul fundamental Științe Inginerești și domeniul de studii universitare de doctorat Inginerie Electronică și Telecomunicații.

Mai multe informaţii...

Istoric

    Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti este cea mai veche şi prestigioasă şcoală de ingineri din România. Tradiţiile ei sunt legate de înfiinţarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei şcoli tehnice superioare cu predare în limba română la mânăstirea Sfântul Sava din Bucureşti, care în anul 1832 este reorganizată în Colegiul de la Sfântul Sava.

Mai multe informaţii...

Subcategorii